ANDRE BØRSMELDINGER (PPROD)

Petrojack ASA har den 17. September 2008 forlenget en opsjonsavtale for kjøp av 12.383.000 aksjer i PetroProd Ltd.
Ny dato for innfrielse er 17. desember 2008.

Etter ovennevnte handel kontrollerer Petrojack ASA 36.958.800 aksjer i PetroProd Ltd.
tilsvarende 42,23% av totalt antall aksjer i PetroProd Ltd.


Bergen/Oslo, 18. september 2008.

Om oss

PetroJack ASA is registered on business address in Oslo and administration offices in Bergen. The company was established in October 2004. The group comprises the parent company Petrojack ASA and the subsidiaries Petrojack I Pte Ltd and Petrojack III Pte Ltd, all registered and localised in Singapore.