- En trist dag for norske Alzheimer-pasienter


- En trist dag for norske
Alzheimer-pasienter

- Dersom påstandene som er fremmet i NRK Dagsnytt i dag resulterer i at Alzheimer-pasienter får dårligere tilgang til medisinsk behandling, er dette en trist dag for norske Alzheimer-pasienter og pårørende, sier direktør for samfunnskontakt Dr. Grethe Aasved i Pfizer.

LYSAKER 31/10-06: I NRK Dagsnytt i dag blir det hevdet at staten har brukt en halv milliard kroner på Alzheimer-medisiner med tvilsom effekt.
- Dette er beviselig galt, sier Aasved.
- Omfattende og uavhengige internasjonale studier og forskningsrapporter viser det motsatte. Aricept har effekt. Derfor har også Statens legemiddelverk anbefalt bruk av disse medisinene, fortsetter hun.

- Vi minner om at i 2003 konkluderte Legemiddelverket med at Aricept og andre Alzheimer-medisiner har effekt og bør brukes. En ny gjennomgang i Legemiddelverket i 2005, i samarbeid med de fremste demensekspertene, ga samme resultat, sier hun.
- Det er oppsiktsvekkende at myndighetene i dag forsøker å så tvil om effekten av den eneste medikamentelle behandlingen for Alzheimer-pasienter, til tross for overveldende dokumentasjon både nasjonalt og internasjonalt. Derfor er medisinen godkjent og refundert i alle vestlige land. Diskusjonen har den senere tid ikke dreid seg om effekt, men om bruk av penger på medisiner til disse pasientene. Å så tvil om effekten er et sidespor i debatten, som handler om budsjetter - ikke helse, sier Aasved.

- I Soria Moria-erklæringen sier regjeringen at den vil styrke demensomsorgen. I forslaget til statsbudsjett for 2007 vil regjeringen imidlertid halvere bruken av medisinene for å spare 50 millioner kroner, til tross for at effekten er meget godt dokumentert. Vi kan ikke tolke dette på annen måte enn at det er et rent rasjonaliseringstiltak som rammer de svakeste svake, konkluderer Aasved.


For ytterligere informasjon, kontakt direktør for samfunnskontakt Grethe Aasved,
mobil 91692808


FAKTAVEDLEGG:
Oversikt over ny dokumentasjon fra nasjonale og internasjonale legemiddelmyndigheter og forskningsinstitusjoner.
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no
Nedenstående filer kan lastes ned:
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=310883&fn=wkr0010.doc Ny dokumentasjon fra nasjonale og internasjonale legemiddelmyndigheter og forskningsinstitusjoner.

Om oss

Om Pfizer Pfizer er verdens største legemiddelselskap. Vi ønsker å være en samarbeidspartner for pasienter, kunder, kolleger, investorer og forretningsforbindelser, og en troverdig samfunnsaktør. Pfizer er verdens største legemiddelselskap. Hovedkvarteret er i New York på Manhattan, og har på verdensbasis om lag 100 000 ansatte. Pfizer er representert i 150 land og har produksjonsanlegg i flere av disse, også i Europa. HistorieChas. Pfizer Co. Inc. ble opprinnelig dannet av to tyske immigranter i Brooklyn, New York i 1849. I et beskjedent fabrikklokale startet de produksjon av sitronsyre, som lenge var et av selskapets store produkter. Kjennskap til fermenteringsprosesser brakte Pfizer over i den farmasøytiske industrien. (Fermenter: stoffer som utløser eller påskynder kjemiske prosesser.) I 1942 ble det for første gang gjennomført industriell fremstilling av penicillin, og Terramycin var det første produktet i utvikling og produksjon av Pfizer i 1950. I 1959 ble selskapet etablert i Norge, og i 2000 kjøpte Pfizer selskapet Warner Lambert. I 2002 kjøpte Pfizer Pharmacia, noe som forsterket selskapets posisjon som verdens største innen produksjon, salg og utvikling av legemidler. Forretningsidé Pfizer ønsker å være en partner for bedre helse for pasienter, kunder, kolleger, investorer og forretningsforbindelser, og en viktig samfunnsaktør. Pfizer arbeider kontinuerlig for å utvikle bedre behandlingsmetoder for å forebygge og behandle sykdom. ForskningPfizer bruker mest penger av alle legemiddelselskap på forskning og utvikling av nye legemidler. I år forventer Pfizer på verdensbasis å bruke mer enn 50 milliarder norske kroner til slike formål. Pfizer i NorgePfizer har som Norges største legemiddelfirma en viktig rolle både innen forebygging av sykdom og behandling av pasienter. Pfizer arbeider for at norske pasienter skal få tilgang til de beste medisinene tidligst mulig, og at pasienter og helsevesen skal få informasjon om det nyeste innen forskning og medikamentell behandling. Pfizer startet sin virksomhet i Norge i 1959. Vi er i dag drøye to hundre ansatte som arbeider med informasjon, markedsføring, salg og forskning. Dokumentasjonen som er benyttet for registrering av flere av våre preparater baserer seg på kliniske undersøkelser hvor også norske leger og pasienter deltar. Pfizer Norge brukte om lag 75 millioner kroner på forskning i 2005. Partner for bedre helseVi ønsker å bli sett på som en samarbeidspartner i norsk helsevesen. Selv om vi som en kommersiell aktør selvsagt må jobbe for en fornuftig avkastning på våre investeringer, er vi oss bevisst vårt ansvar overfor pasienter, helsevesen og myndigheter. For å bli tatt på alvor, er det viktig at både vår og legemiddelindustriens troverdighet styrkes. Ikke minst er det viktig at det aldri stilles tvil om hvorvidt legens valg av medisiner til pasientene er kun faglig fundert.

Dokumenter og linker