Røykesluttmedisinen Champix til Norge


Nytt og virkningsfullt hjelpemiddel ved røykeslutt:

Røykesluttmedisinen Champix til Norge

Champix blir nå tilgjengelig i Europa, og vil være i handelen på norske apotek fra 15. desember. Champix er en reseptbelagt medisin og må derfor foreskrives av lege til norske røykere som ønsker å slutte.

(Oslo, 24. november 2006): Champix har en helt ny virkningsmekanisme. Den inneholder ikke nikotin, men virker direkte på nikotinmottakerne i hjernen gjennom virkestoffet vareniklin. Dette virkestoffet fjerner trangen og suget etter nikotin, og gjør det vesentlig lettere å gjennomføre et slutteprogram.

Ingen andre metoder og preparater, som for eksempel bøker, hypnose, røykeplaster og nikotintyggegummi, har vist tilsvarende effekter som Champix. Røykere trenger hjelp, og med Champix lykkes 44 prosent med å slutte etter en 12-ukers kur, og en av fire er fortsatt røykfrie etter ett år.

Røykere som har fått Champix foreskrevet bør fastsette en dato for røykeslutt. Dosering med Champix bør igangsettes en til to uker før denne dato. Champix tabletter svelges hele med vann, og kan tas med eller uten mat. Røykere bør i første omgang behandles med Champix i 12 uker.

Champix fikk markedsføringstillatelse i Norge av Statens legemiddelverk 26. september i år, og prisgodkjenning 15. november. Den er planlagt i salg fra 15. desember.


For ytterligere informasjon om Champix, kontakt

Direktør for samfunnskontakt Dr. Grethe Aasved, mob 91692808

Medisinsk direktør Gudmund Nordby, mob 97099755

Kommunikasjonssjef Hans Petter Strifeldt, mob 99480650
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no

Om oss

Om Pfizer Pfizer er verdens største legemiddelselskap. Vi ønsker å være en samarbeidspartner for pasienter, kunder, kolleger, investorer og forretningsforbindelser, og en troverdig samfunnsaktør. Pfizer er verdens største legemiddelselskap. Hovedkvarteret er i New York på Manhattan, og har på verdensbasis om lag 100 000 ansatte. Pfizer er representert i 150 land og har produksjonsanlegg i flere av disse, også i Europa. HistorieChas. Pfizer Co. Inc. ble opprinnelig dannet av to tyske immigranter i Brooklyn, New York i 1849. I et beskjedent fabrikklokale startet de produksjon av sitronsyre, som lenge var et av selskapets store produkter. Kjennskap til fermenteringsprosesser brakte Pfizer over i den farmasøytiske industrien. (Fermenter: stoffer som utløser eller påskynder kjemiske prosesser.) I 1942 ble det for første gang gjennomført industriell fremstilling av penicillin, og Terramycin var det første produktet i utvikling og produksjon av Pfizer i 1950. I 1959 ble selskapet etablert i Norge, og i 2000 kjøpte Pfizer selskapet Warner Lambert. I 2002 kjøpte Pfizer Pharmacia, noe som forsterket selskapets posisjon som verdens største innen produksjon, salg og utvikling av legemidler. Forretningsidé Pfizer ønsker å være en partner for bedre helse for pasienter, kunder, kolleger, investorer og forretningsforbindelser, og en viktig samfunnsaktør. Pfizer arbeider kontinuerlig for å utvikle bedre behandlingsmetoder for å forebygge og behandle sykdom. ForskningPfizer bruker mest penger av alle legemiddelselskap på forskning og utvikling av nye legemidler. I år forventer Pfizer på verdensbasis å bruke mer enn 50 milliarder norske kroner til slike formål. Pfizer i NorgePfizer har som Norges største legemiddelfirma en viktig rolle både innen forebygging av sykdom og behandling av pasienter. Pfizer arbeider for at norske pasienter skal få tilgang til de beste medisinene tidligst mulig, og at pasienter og helsevesen skal få informasjon om det nyeste innen forskning og medikamentell behandling. Pfizer startet sin virksomhet i Norge i 1959. Vi er i dag drøye to hundre ansatte som arbeider med informasjon, markedsføring, salg og forskning. Dokumentasjonen som er benyttet for registrering av flere av våre preparater baserer seg på kliniske undersøkelser hvor også norske leger og pasienter deltar. Pfizer Norge brukte om lag 75 millioner kroner på forskning i 2005. Partner for bedre helseVi ønsker å bli sett på som en samarbeidspartner i norsk helsevesen. Selv om vi som en kommersiell aktør selvsagt må jobbe for en fornuftig avkastning på våre investeringer, er vi oss bevisst vårt ansvar overfor pasienter, helsevesen og myndigheter. For å bli tatt på alvor, er det viktig at både vår og legemiddelindustriens troverdighet styrkes. Ikke minst er det viktig at det aldri stilles tvil om hvorvidt legens valg av medisiner til pasientene er kun faglig fundert.