Synfase et alternativ for 70 000 kvinner


Synfase et alternativ
for 70 000 kvinner

For kort tid siden ble det kjent at 70 000 kvinner må bytte p-pille fordi Trionetta ikke lenger skal produseres. Men disse kvinnene trenger ikke gå over til dyrere p-piller: Synfase har samme virkningsmekanisme, og vil i tillegg bli langt billigere enn Trionetta.

OSLO, 23. NOVEMBER 2006: Pfizer, som produserer Synfase, sier de har bygget opp lagrene for å sikre forsyningene av Synfase til disse kvinnene.
- Det er grunner til at så mange kvinner har brukt og er fornøyde med sekvenspiller. Derfor ønsker vi å tilby dem en lignende p-pille, slik at de ikke trenger å presses over på dyrere alternativer når de nå likevel må bytte p-pille, sier medisinsk fagdirektør Yngve Mikkelsen i Pfizer AS.

Cirka 70 000 kvinner blir berørt når produsenten av Trionetta trekker p-pillen fra markedet 1. januar neste år. Trionetta, som så langt har vært Norges mest brukte p-pille, tilhører en gruppe p-piller som kalles sekvens- eller trefasepiller. Synfase tilhører samme gruppe og ble introdusert i 1990. I dag bruker mellom sju og åtte tusen norske kvinner Synfase.

Fra 1. desember koster Synfase 78 kroner for tre måneder. Synfase er gratis for kvinner mellom 16 og 20 år fordi denne gruppen får dekket p-piller inntil 100 kroner for tre måneder.


For ytterligere informasjon om Synfase, kontakt medisinsk fagdirektør Yngve Mikkelsen, mobiltlf 47854245
------------------------------------------------------------
Informasjonen er sendt gjennom Observer http://www.waymaker.no

Om oss

Om Pfizer Pfizer er verdens største legemiddelselskap. Vi ønsker å være en samarbeidspartner for pasienter, kunder, kolleger, investorer og forretningsforbindelser, og en troverdig samfunnsaktør. Pfizer er verdens største legemiddelselskap. Hovedkvarteret er i New York på Manhattan, og har på verdensbasis om lag 100 000 ansatte. Pfizer er representert i 150 land og har produksjonsanlegg i flere av disse, også i Europa. HistorieChas. Pfizer Co. Inc. ble opprinnelig dannet av to tyske immigranter i Brooklyn, New York i 1849. I et beskjedent fabrikklokale startet de produksjon av sitronsyre, som lenge var et av selskapets store produkter. Kjennskap til fermenteringsprosesser brakte Pfizer over i den farmasøytiske industrien. (Fermenter: stoffer som utløser eller påskynder kjemiske prosesser.) I 1942 ble det for første gang gjennomført industriell fremstilling av penicillin, og Terramycin var det første produktet i utvikling og produksjon av Pfizer i 1950. I 1959 ble selskapet etablert i Norge, og i 2000 kjøpte Pfizer selskapet Warner Lambert. I 2002 kjøpte Pfizer Pharmacia, noe som forsterket selskapets posisjon som verdens største innen produksjon, salg og utvikling av legemidler. Forretningsidé Pfizer ønsker å være en partner for bedre helse for pasienter, kunder, kolleger, investorer og forretningsforbindelser, og en viktig samfunnsaktør. Pfizer arbeider kontinuerlig for å utvikle bedre behandlingsmetoder for å forebygge og behandle sykdom. ForskningPfizer bruker mest penger av alle legemiddelselskap på forskning og utvikling av nye legemidler. I år forventer Pfizer på verdensbasis å bruke mer enn 50 milliarder norske kroner til slike formål. Pfizer i NorgePfizer har som Norges største legemiddelfirma en viktig rolle både innen forebygging av sykdom og behandling av pasienter. Pfizer arbeider for at norske pasienter skal få tilgang til de beste medisinene tidligst mulig, og at pasienter og helsevesen skal få informasjon om det nyeste innen forskning og medikamentell behandling. Pfizer startet sin virksomhet i Norge i 1959. Vi er i dag drøye to hundre ansatte som arbeider med informasjon, markedsføring, salg og forskning. Dokumentasjonen som er benyttet for registrering av flere av våre preparater baserer seg på kliniske undersøkelser hvor også norske leger og pasienter deltar. Pfizer Norge brukte om lag 75 millioner kroner på forskning i 2005. Partner for bedre helseVi ønsker å bli sett på som en samarbeidspartner i norsk helsevesen. Selv om vi som en kommersiell aktør selvsagt må jobbe for en fornuftig avkastning på våre investeringer, er vi oss bevisst vårt ansvar overfor pasienter, helsevesen og myndigheter. For å bli tatt på alvor, er det viktig at både vår og legemiddelindustriens troverdighet styrkes. Ikke minst er det viktig at det aldri stilles tvil om hvorvidt legens valg av medisiner til pasientene er kun faglig fundert.