Philips inngår ny avtale med Stockholms fylkeskommune

Stockholm, Sverige – Royal Philips (NYSE: PHG; AEX: PHIA) har undertegnet en avtale for pasientovervåking på Karolinska Universitetssjukhuset som omfatter både det nye Karolinska i Solna (NKS) og i Huddinge.

Philips skal levere pasientovervåkningssystemer og applikasjoner for klinisk beslutningsstøtte som kan brukes for å overvåke pustefrekvens, puls, blodtrykk og temperatur.

«Forverringer i tilstanden til en pasient vises ofte på forhånd med fysiologiske forandringer som kan observeres inntil 24 timer før en alvorlig hendelse. Avvik i vitale parametere er som oftest en indikasjon på forverring hos pasienten og en økt risiko for komplikasjoner. Ved kontinuerlig overvåking av de vitale parameterne kan eventuelle avvik oppdages og utbedres i god tid», sier Håkan Skytt, kundeansvarlig hos Philips.

Innenfor rammen av avtalen er også et innovasjonssamarbeid, det vil si et samarbeid som bygger på at Philips og Karolinska sammen og gjennom innovasjon, skal finne smarte løsninger innen helsetjenester.

«For Philips er denne typen samarbeid et viktig og effektivt verktøy for å skape nye innovasjoner som både kan effektivisere og øke kvaliteten på helsetjenester», sier Johan Folkunger, leder for Philips Health Systems i Sverige.

Om systemet

Det nye pasientovervåkingssystemet samler inn alle vitale parametere fra pasienten til ett eneste system. Informasjonen blir tilgjengelig og kan brukes av de ansatte som deltar i pasientens behandling, slik at pasienten får adekvat behandling i rett tid. Informasjonen som samles inn, lagres digitalt i Karolinska og kan brukes for behandlings- og kvalitetsutvikling samt til forskning.

Om Karolinska Universitetssjukhuset

Nye Karolinska i Solna er nå i byggefasen og vil åpne dørene for de første pasientene i løpet av fjerde kvartal i 2016. Hoveddelen av sykehuset vil være ferdigbygd i løpet av 2017, og planlegges å være i full drift fra 2018. Karolinska Universitetssjukhuset er et av de ledende akademiske sykehusene i verden, og med det nye sykehuset vil de forsterke sin posisjon innenfor høyt spesialisert medisinsk behandling. Nye Karolinska i Solna vil ha en svært pasientsentrert tilnærming til medisinsk behandling og vil utvikle pleierutinene ved å integrere pasientpleie, klinisk forskning og utdanning. Dette er helt i tråd med det fokuset Philips har på å utvikle fremtidens helsetjenester og redde liv med meningsfulle innovasjoner som gjør en forskjell for pasienter og helsepersonell.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Lina Faye, kommunikasjonsansvarlig Philips

Tlf.: +46 708 32 21 37

E-post: Lina.Faye@philips.com

Håkan Skytt, kundeansvarlig Health Systems, Philips Sweden

Tlf.: +46 70 8271986

E-post: hakan.skytt@philips.com

Om Philips

Royal Philips, Nederland (NYSE: PHG, AEX: PHIA) er en virksomhet innenfor helse og velvære som fokuserer på å forbedre menneskers liv gjennom innovasjoner innen Healthcare, Consumer Lifestyle og Lighting. Philips, som har hovedkontor i Nederland, hadde i 2015 en omsetning på 24,2 milliarder euro, cirka 104 000 medarbeidere og salg og tjenester i mer enn 100 land. Virksomheten er ledende innenfor hjerte- og akuttpleie samt pleie i hjemmet, energieffektive belysningsløsninger og nye bruksområder for belysning så vel som barbering for menn, kroppspleie og munnhygiene. Nyheter fra Philips finner du på www.philips.no/presse.

Om oss

Om Koninklijke PhilipsRoyal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) er et ledende helseteknologiselskap med fokus på å forbedre menneskers helse og kunne gi bedre resultater gjennom hele helsekjeden, fra en sunn livsstil og forebygging, til diagnose, behandling og hjemmebehandling. Philips bruker avansert teknologi i kombinasjon med klinisk- og forbrukerrelatert innsikt for å levere helhetlige løsninger. Selskapet er ledende innenfor bildediagnostikk, bildestyrt behandling, pasientovervåkning og helseinformatikk, samt forbrukerhelse og hjemmebehandling. Philips' heleide datterselskap Philips Lighting, er verdensledende innenfor belysningsprodukter, -systemer og -tjenester. Philips har hovedkontor i Nederland og hadde i 2015 en omsetning på 24,2 milliarder EUR. Selskapet har cirka 105 000 ansatte med salg og tjenester i mer enn 100 land. Nyheter om Philips finnes på www.philips.no.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

«For Philips er denne typen samarbeid et viktig og effektivt verktøy for å skape nye innovasjoner som både kan effektivisere og øke kvaliteten på helsetjenester»
Johan Folkunger, leder for Philips Health Systems i Sverige