Philips presenterer innovasjoner innen kardiologi på kongressen til «European Society of Cardiology» 2013

  • Nye innovative løsninger endrer måten man gir pleie på og forbedrer livskvaliteten for pasienter med kardiovaskulære lidelser
  • Philips introduserer EPIQ, den første ultralydplattformen av sitt slag med «anatomisk intelligens» for 3D-visualisering av hele organer

Amsterdam, Nederland – På kongressen til «European Society of Cardiology» (ESC 2013) i Amsterdam, vil Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) presentere det siste i rekken av innovasjoner som skal bistå kardiologer med å forbedre behandlingsresultatene samt den kliniske arbeidsflyten. Den nye løsningen fra Philips er utviklet i tett samarbeid med ledende kardiologer og spenner over hele pleieforløpet – fra diagnosen til behandling og etterbehandling – gjennom avansert diagnostikk, pasientsentrert informasjonsvitenskap og avanserte intervensjonelle avbildningsundersøkelser for å sørge for minimalt invaderende intervensjoner. Lanseringene på ESC-kongressen 2013 følger kort etter lanseringen av viktige innovasjoner som for eksempel AlluraClarity intervensjonelt, lav-dose røntgensystem og EchoNavigator navigeringsverktøy.De er ytterligere bevis på at Philips er opptatt av å samarbeide med kardiologer for å forandre kardiologien.

«Å sørge for viktige innovasjoner til helsevesenet i hele behandlingsforløpet, med tanke på klinisk verdi, forbedret arbeidsflyt, økt effektivitet og kostnadsbegrensing, betyr å arbeide tett sammen med kliniske spesialister som står i spissen for sine felt,» uttalte Deborah DiSanzo, CEO Philips Healthcare. «Det gjør ESC 2013 til et perfekt sted, ikke bare for å vise verdens kardiologi-spesialister hva vi har oppnådd så langt, men også for å jobbe med dem for å bidra til å skape fremtidens kardiologi.»

Philips nye EPIQ ultralydplattform som presenteres på ESC 2013, er det nyeste eksempelet på integrerte løsninger utviklet av Philips. For første gang har Anatomical Intelligence – en stor database med anatomiske computermodeller og adaptiv systemteknologi – blitt bygget inn i et ultralydsystem, slik at man skaper en «aktiv» ultralydenhet som kan vise til eksepsjonelle kliniske resultater på kortere tid.

EPIQ er bygget på innspill fra brukerne og har en integrert 3D ultralydteknikk som hjelper legene med å tolke og kvantifisere anatomier av interesse, planlegge prosedyrer og utføre inngrep som er minimalt invaderende. Teknologien er designet for å overkomme mange av utfordringene (brukervennlighet, reproduserbarhet og lesbarhet) i forhold til konvensjonell ultralyd, og for å sørge for bedre arbeidsflyt mellom diagnose, behandlingsplanlegging og behandling.

«Ultralyd er et kostnadseffektivt og allsidig verktøy, og er derfor et av de raskest voksende segmentene innen bildediagnostikk. Markedet er imidlertid også svært konkurransepreget og det er viktig å levere reell merverdi for å skille seg ut fra konkurrentene», sier Gene Saragnese, CEO for Imaging systems ved Philips Healthcare. «EPIQ er et perfekt eksempel på hva man kan oppnå hvis man kombinerer det siste innen teknologiske nyvinninger med reelle innspill fra brukerne for å løfte bildeteknologi over på et fullstendig nytt ytelsesnivå.»

Ved å inkorporere de kraftigste ultralyd- og 3D visualiseringsteknologiene fra Philips, bryter EPIQ reglene for konvensjonell ultralyd og når nye nivåer for klinisk ytelse. Nye, lovende diagnostiske og intervensjonelle alternativer blir nå bredt tilgjengelig, ikke bare innen kardiologi, men også for en lang rekke andre felt som for eksempel radiologi og gynekologi. Denne svært innovative og nye ultralydplattformen er et resultat av et flerårig utviklingsprogram som er en del av Philips kontinuerlige investering i F&U innenfor helse, og som bare i 2012 var på totalt 803 millioner euro.

Ved siden av EPIQ presenterer Philips flere nye produkter på ESC 2013 som viser deres tilnærming: «Sammen utvikler vi kardiologien». Denne tilnærmingen innebærer å inkludere kardiologer for å identifisere brukernes behov ved å være oppmerksomme på de viktigste utfordringer og bekymringer kundene står overfor i dag. De nye produktene inkluderer:

  • Både Philips IntelliSpace ECG og ST80i Stress Testing System presenteres for første gang i Europa. Med lanseringen av IntelliSpace ECG (http://www.healthcare.philips.com/us_en/products/cardiography/products/ecg_management/ecgmanagement.wpd eller www.philips.com/IntelliSpaceECG), et skalerbart ECG styringssystem med mange modaliteter og leverandører, kan man få tilgang til pasientinformasjon fra andre POC-applikasjoner (points-of-care) for evaluering, sammenligning og utskrift. Holter- og Stress- (f.eks. ST80i) rapporter i PDF-format og rapporter fra andre modaliteter kan verifiseres, tildeles, signeres elektronisk og enkelt eksporteres til en klients EMR. Philips' ST80i Stress Testing System inkluderer trådløs pasientopplevelse, toveis konnektivitet og avanserte beslutningsstøtteverktøy som forbedrer datagjennomgang, pasientpleie og effektivitet med tanke på arbeidsflyt. 
     
  • Xcelera R4.1 - den siste versjonen av Philips Xcelera multimodalitets kardiologiløsning(www.philips.com/xcelera) sørger for pasientsentrert tilgang på kardiologiske data og undersøkelser for administrasjon av bilder, analyser og rapportering. Xcelera er kompatibel med både 64-bit og 32-bit operativsystem, og bidrar til at institusjonene kan optimalisere investeringer i IT på tvers av avdelinger, samt garanterer forretningskontinuitet og forbedrer data-intensiv behandling. Oppdateringen inkluderer også en tynn klientversjon av Cardiology Enterprise Viewer (Xcelera CEV R2.1), hvor det er like lett tilgang på bilder som via en internettilgang, og som gir behandlere fordelene ved enkel bruk og lavere implementeringskostnader.


For mer informasjon, ta kontakt med:

Rachel Bloom-Baglin
Philips Healthcare
Tlf.: +1 978 7609007
E-post: rachel.bloom-baglin@philips.com

Steve Klink
Philips Corporate Communications
Tlf.: +31 6 10888824
E-post: steve.klink@philips.com


Om Royal Philips:

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) er et allsidig selskap som tilbyr et bredt spekter av helse- og velværeprodukter. Vi ønsker å gi kundene våre en bedre hverdag gjennom nyttige nyskapinger på områdene helse, livsstil og belysning. Philips, som har hovedkontor i Nederland, omsatte for 24,8 milliarder euro i 2012 og har om lag 115 000 medarbeidere som jobber med salg og tjenester i over hundre land. Selskapet er ledende innenfor kardiologi, akuttmedisin og hjemmebehandling, energieffektive belysningsløsninger og nye belysningstyper, barbering og egenpleie for menn samt munn- og tannpleie. Nyheter fra Philips finnes her: www.philips.com/newscenter.

Om oss

Om Koninklijke PhilipsRoyal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) er et ledende helseteknologiselskap med fokus på å forbedre menneskers helse og kunne gi bedre resultater gjennom hele helsekjeden, fra en sunn livsstil og forebygging, til diagnose, behandling og hjemmebehandling. Philips bruker avansert teknologi i kombinasjon med klinisk- og forbrukerrelatert innsikt for å levere helhetlige løsninger. Selskapet er ledende innenfor bildediagnostikk, bildestyrt behandling, pasientovervåkning og helseinformatikk, samt forbrukerhelse og hjemmebehandling. Philips' heleide datterselskap Philips Lighting, er verdensledende innenfor belysningsprodukter, -systemer og -tjenester. Philips har hovedkontor i Nederland og hadde i 2015 en omsetning på 24,2 milliarder EUR. Selskapet har cirka 105 000 ansatte med salg og tjenester i mer enn 100 land. Nyheter om Philips finnes på www.philips.no.

Abonner

Dokumenter og linker