P R E S S E M E L D I N G: Plastgjenvinning mot nye høyder

P R E S S E M E L D I N G: Plastgjenvinning mot nye høyder Oslo, 20. september 2004 I løpet av årets første seks måneder ble det samlet inn og gjenvunnet drøyt 49.000 tonn plastemballasje i Norge. - Dette betyr at hele 80 % av all plastemballasjen vi brukte her til lands unngikk avfallsdeponiene og ble utnyttet på nytt. Husholdningene kildesorterer i stadig større grad plastemballasje, og vil stå for den største veksten i årene som kommer. Årsaken er at plastemballasje er velegnet som emballasje for en rekke næringsmidler, og blir førstevalg som emballasje på stadig flere varer. Totalt så vokser mengden plastemballasje med ca 3 % i året, noe som tilsvarer en årlig økning på over 4 000 tonn. I 2004 er totalmengden 136 000 tonn. - Systemet Plastretur har lagt opp fungerer bedre og bedre. I husholdningene har vi kommet langt, og innen 2006 regner vi med at syv av ti nordmenn skal ha tilgang på en Plastreturordning, sier administrerende direktør Peter Sundt i Plastretur AS. For mange kommuner betyr dette at de forsterker sin satsing på kildesortering fra husholdningene. Og det er ingen tvil om at plastreturordningen tas godt i mot i de tusen hjem. Både i arbeidslivet og hjemme ser folk ut til å få stadig bedre avfallsvaner. At vi får inn mer plast viser at nordmenn gjerne vil kildesortere og ta miljøansvar så lenge løsningene ligger til rette for det, påpeker Sundt. En MMI-undersøkelse som ble gjennomført tidligere i år viser at 80 % av de som har tilgang på en Plastreturordning benytter seg av den, mens 90 prosent av hele befolkningen vil kildesortere plastemballasje hvis de hadde muligheten. Tallene fra Plastretur AS viser at det ble samlet inn 49.200 tonn i første halvår, mot 43.400 i samme periode i fjor. Også gjenvinningen øker: 12.000 tonn ble materialgjenvunnet og 37.100 tonn ble energiutnyttet i samme periode. Tilsvarende tall for 2003 var henholdsvis 11.000 og 33.500 tonn. For materialgjenvinningens del tilsvarer dette en økning på ni prosent fra samme periode i fjor. For ytterligere informasjon: · Adm. direktør Peter Sundt, telefon 22 12 17 80, mobil 91 18 41 17 · Informasjonssjef Eirik Oland, telefon 22 12 17 86, mobil 93 05 24 92, eirik@plastretur.no · Mer om Plastretur på www.plastretur.no · Bilder kan lastes ned her www.plastretur.no/pm200904.html Plastretur AS, materialselskapet for plast, er ansvarlig for å utvikle og organisere innsamling og gjenvinning av plastemballasje i Norge. Returordningene finansieres gjennom et vederlag som betales av bedrifter som bruker plastemballasje. ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Abonner