Har det mest moro i hverdagen

De som er bosatt i Agderfylkene og Rogaland har det morsomst i hverdagen. Det viser en undersøkelsen gjennomført av Respons Analyse på vegne av PlayStation. 

Hele 67 prosent har det morsomt ofte eller hele tiden. Tilsvarende tall for Hedmark og Oppland er 57 prosent.

Den nordiske undersøkelsen viser imidlertid at folk fra de tre fylkene også kjeder seg forholdsvis mye i hverdagen, til sammen 8 prosent. 2 prosent av befolkningen i Trøndelag sier de kjeder seg hele tiden.

Det er Playstation i Norden som står bak undersøkelsen om kjedsomhet.

– Vi vet at over 60 prosent av den norske befolkningen tyr til internett og at hele fire av fem ungdommer surfer på Facebook når de ikke har noe å gjøre. Derfor har vi skapt et anti-kjedsomhetsunivers på Facebook og mobil, der man ved hjelp av videosnutter kan gi og få konkrete tips til hvordan man kan snu en kjedelig situasjon om til noe gøy, forteller Marius Steen, PR sjef for Playstation i Norden.

Når som helst og hvor som helst

66 prosent av folk i Rogaland og Agder oppgir at de ønsker seg flere morsomme avbrekk i hverdagen. Et av områdene de helst kunne tenke seg er å få mer tid til, er spill og underholdning. Steen, mener å ha det perfekte apparatet til å sørge for mer hverdagsmoro.

- Bakgrunnen for eksperimentet er PlayStations nye håndholdte spillkonsoll PS Vita, som i praksis er en PS3 man kan ta med seg hvor som helst. Det åpner for en ny verden av lek og spill. Samtidig erkjenner vi at vi ikke klarer å gjøre hele jobben alene, og ber derfor hele den nordiske befolkningen om hjelp til å gjøre det kalde nord til et litt morsommere sted å bo, sier Steen.

Hater å stå i kø

Den yngste delen av befolkningen kjeder seg mest i Norden, og i Norge er det spesielt kø og det å måtte vente på noen som fremkaller flest lopper i blodet. Hele 60% oppgir at å vente på noe eller noen er den kjedeligste handlingen de gjør.

– Det er kjedelige situasjoner som dette vi primært vil tak i. Vi ønsker å fylle dem med innhold som gjør at det faktisk kan bli gøy å vente på bussen, sier Steen.

Når som helst og hvor som helst

Syv av ti nordmenn oppgir at de ønsker seg flere morsomme avbrekk i hverdagen. Et av områdene vi helst kunne tenke oss å få mer tid til er spill og underholdning. Marius Steen mener å ha det perfekte apparatet til å sørge for mer hverdagsmoro.

- Bakgrunnen for eksperimentet Anti-Boredom er PlayStations nye håndholdte spillkonsoll PS Vita, som i praksis er en PS3 man kan ta med seg hvor som helst. Det åpner for en ny verden av lek og spill. Samtidig erkjenner vi at vi ikke klarer å gjøre hele jobben alene, og ber derfor hele den nordiske befolkningen om hjelp til å gjøre det kalde nord til et litt morsommere sted å bo, sier Steen.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Marius Steen, nordisk PR sjef for Sony PlayStation i Nordisk Film

Tlf: +47 24 27 58 43, E-post: marius.steen@nordiskfilm.com

Tags:

Multimedia

Multimedia