Postbanken setter ned renten

Postbanken setter ned renten med inntil 0,50 prosentpoeng. Bakgrunnen er at pengemarkedsrentene har falt de siste ukene og forventes å gå ytterligere ned etter gårsdagens rentenedsettelse fra Norges Bank.

- Vi ser at det igjen er grunnlag for rentekutt og reduserer derfor rentene våre med inntil 0,50 prosentpoeng, sier leder for Postbanken Tore Jørstad.

Lån:
Renten på Postbanken-lån reduseres med inntil 0,50 prosentpoeng. Beste lånerente blir etter rentenedsettelsen 3,10 prosent og gjelder for lån over to millioner kroner, innenfor 75 prosent av sikkerhet.

Innskudd:
Renten på Postbanken innskuddskontoer reduseres med inntil 0,50 prosentpoeng. Renten på Leve- og andre brukskontoer holdes imidlertid uendret. Beste rente på Kapitalkonto blir etter rentenedsettelsen 2,85 prosent og ny BSU-rente blir 3,65 prosent
De nye rentesatsene gjelder fra 12. mai for nye lån og 22. juni for innskudd og eksisterende lån.

Kontakt:
Informasjonssjef for Postbanken Kristin Paus på tlf. 916 02 752 eller
e-post: kristin.paus@postbanken.no.


Denne pressemeldingen er sendt til deg fra Postbanken - en del av DnB NOR Bank ASA.

Hvis du vil strykes fra listen, vennligst send en e-post til presse@postbanken.no

Vennlig hilsen Postbanken
En del av DnB NOR Bank ASA

Abonner