Carlsberg valgte OpusCapitas likviditetsløsning for kontantstrømprognoser

Itella-informasjonsselskapet OpusCapita har levert sin globale likviditetsløsning til Carlsberg Group.

Carlsberg er et av de ledende bryggerikonsernene i verdenen, med 41 000 ansatte og en omsetning på omtrent åtte milliarder euro. Produktene til Carlsberg Group selges i mer enn 150 markeder.

Prognosene og beste praksis-rapportene i OpusCapitas likviditetsløsning muliggjør en strømlinjeformet prosess for kontantstrømprognoser, bedre kontroll over finansene og mer systematisk planlegging. Nå bruker både Carlsberg Groups finansforvaltning og datterselskaper på tvers av kloden ett system for prognoser og banksaldoer. OpusCapita leverer, beverter og opprettholder løsningen som en nettbasert SaaS-løsning (Software as a Service – utleie av programvare som en tjeneste).

"For OpusCapita er dette en viktig milepæl i det danske markedet, og løsningen inkluderer tilkobling til de to store bankene i Danmark, Danske Bank og Nordea," sier OpusCapitas Country Manager i Danmark, Dan Christensen.

"Vi er glade for at vår posisjon som benchmark i kontantstrømautomatisering, også har blitt anerkjent av det ledende globale kunnskapsmediet GTnews, som roset Carlsbergs løsning i forbindelse med 2012-prisutdelingen for global selskapsforvaltning," sier OpusCapitas Managing Director, Kimmo Kauranen.

"Ved å introdusere en strukturert, global likviditetsløsning, har vi vært i stand til å forbedre kontantstrømprognoser og oppfølgingsprosesser på en automatisert måte, og vi har et godt verditilbud for våre konsernselskaper, da løsningen gjør det mulig for våre rapporterende enheter å følge sine egne prognoser og resultater," sier Carlsbergs Group Treasurer, Lars Cordi.

For ytterligere opplysninger, kontakt:

Kimmo Kauranen, MD OpusCapita, tlf.: +35 84 05 09 29 47
Dan Christensen, Country Manager Denmark, tlf.: +45 50 51 82 00
Lars Cordi, Group Treasurer Carlsberg, tlf.: +45 33 27 33 00

About the Carlsberg Group

The Carlsberg Group is one of the leading brewery groups in the world, with a large portfolio of beer and other beverage brands. Carlsberg, the flagship brand, is one of the best-known beer brands in the world, and the Baltika, Carlsberg and Tuborg brands are among the eight biggest brands in Europe. More than 41,000 people work for the Carlsberg Group, and its products are sold in more than 150 markets. In 2011, the Carlsberg Group sold more than 115 million hectolitres of beer, which is about 34 billion bottles of beer annually.

About OpusCapita

With nearly 30 years of experience in cash management solutions, OpusCapita helps organisations to become more agile and efficient by automating financial processes. OpusCapita’s over 1,600 customers are privately-held companies as well as organisations in the public sector and its software is used in more than 50 countries. OpusCapita is the European benchmark in cash flow automation, investing significantly in R&D to deliver user-friendly, state-of-the-art finance software. OpusCapita employs 140 financial management and IT professionals in Finland, Sweden and Denmark. The company was established in 1984, and since 2011 OpusCapita has been part of Itella Information, a financial process innovator and service provider with operations in 11 European countries.