REC valgte Itella Information sin OpusCapita-nettskyløsning for likviditetsprognoser

Renewable Energy Corporation ASA (REC), en ledende global leverandør av solenergi, valgte løsningen til OpusCapita for å få bedre likviditetsprognoser. OpusCapita tilbyr den mest moderne løsningen for likviditetsprognoser for bedrifter – fra nettskyen.

OpusCapita Liquidity er en global likviditetsløsning som har automatisert hele prognoseprosessen i RECs finansforvaltning og forbedrer kvaliteten på prognosene.

Løsningen viser alltid kontantstrømsituasjonen for virksomheten i sanntid, og den har standard-rapporter som gir bedre kontroll over finansene i selskapet og deres datterselskaper. Resultatet er mindre arbeid for gruppens finansforvaltning, og det gir mer tid til systematisk planlegging.

Med OpusCapita Liquidity kan REC utarbeide prognoser og rapporter som gir en strømlinjeformet prosess for kontantstrømprognoser, bedre kontroll over finansene og mer systematisk planlegging. Prognosesystemet gir REC bedre kontroll over prognosene for datterselskaper, selskapet kan sikre at datterselskapene utarbeider prognosene i rett tid, og det kan også følge opp kvaliteten på prognosene.

Systemet er integrert med RECs bankkonti, noe som automatiserer prosessen med å oppdatere bankbalansen. Dette reduserer tidsbruken for datterselskapene og gjør prosessen sikrere. Det neste trinnet er å integrere finanssystemet slik at alle kontantstrømmene automatisk registreres i systemet.

"Et usikkert økonomisk klima og stigende likviditetskostnader gjør at selskaper legger stadig større vekt på likviditetsstyring. De ser etter moderne, automatiserte løsninger som er enkle å implementere for å få bedre styring og synlighet. Dette prosjektet har virkelig vist at OpusCapita Liquidity SaaS er den rette løsningen for å oppfylle disse behovene. Som den første norske SaaS-kunden med automatisert DNB-kobling er REC en viktig milepæl for selskapet vårt. Vi er stolte over å være involvert i utviklingen av REC-gruppens likviditetsstyring", sier Aki Böök, Business Development Executive for OpusCapita-løsninger med ansvar for Norge.

"I dagens utfordrende økonomiske klima er likvitetsprognoser viktigere enn noen gang. Ved å automatisere prosessene får vi ressurser som gir mer nøyaktig økonomisk planlegging, oppfølging og analyse", sier Trygve Harder Strand, Manager Treasury Controlling & Analysis ved REC.

Løsningen leveres, administreres og vedlikeholdes av OpusCapitas nettskyløsning. Hvis du har flere spørsmål, ta kontakt med:

Aki Böök, Business Development Executive, OpusCapita

+ 45 284 38 200, aki.book (at) opuscapita.com

Trygve Harder Strand, Manager Treasury Controlling & Analysis, Renewable Energy Corporation ASA

+47 913 32 833, trygve.strand (at) recgroup.com 

OpusCapita has 30 years’ experience in cash management and treasury solutions. This has enabled the development of the world’s most user-friendly financial software and services and has made us a European benchmark in cash flow automation. OpusCapita is owned by Itella Information, whose services cover all aspects of financial management, from purchase order to payment and from sales order to management of incoming cash flows, plus a full range of accounting and payroll services. With benefits of scale, automated processes and best practices, the company manages its customers’ financial processes in an efficient, professional and flexible manner. Itella Information employs around 2,200 people in 10 countries, and its 2011 turnover was around EUR 274 million. www.itella.com/information

REC is a leading global provider of solar electricity solutions. With nearly two decades of expertise, REC offer sustainable, high-performing products, services and investment opportunities for the solar and electronics industries. Together with its partners, REC creates value by providing solutions that better meet the world's growing electricity needs. The company’s 2,400 employees worldwide generated revenues of more than NOK 13 billion in 2011, approximately EUR 1.7 billion or USD 2.4 billion. To see more of what REC can offer, visit www.recgroup.com

Tags:

Dokumenter og linker