Powel kjøper Elsmart

Powel har kjøpt samtlige aksjer i Elsmart, og styrker med dette posisjonen mot de nordiske energiselskapene.

- Vi forventer økt aktivitet hos nettselskapene på grunn av vedlikehold og rehabilitering av nettet, den kommende utrullingen av toveiskommunikasjonsmålere i Norge og starten på utviklingen av såkalte smarte nett. Ved å styrke vår eksisterende portefølje med Elsmarts løs­ninger og kompetanse, vil vi kunne tilby løsninger som forenkler disse arbeidsprosessene, sier Bård Benum, administrerende direktør i Powel.

Effektive nettløsninger
Elsmart er ledende på sitt område, og tilbyr i dag standardisert og effektivisert meldingsbe­handling mellom installatør og nettselskap gjennom et web-basert system. I tillegg leveres systemløsninger for større anskaffelsesprosesser innen arbeid som skal utføres på el-nettet.  Elsmarts programvare-portefølje, kunder og kompetanse kompletterer Powels eksisterende tjenestetilbud til markedet. Vi er godt  fornøyd med at Powel valgte Elsmart som en del av sin strategiske satsing. Med Powel har vi fått en stor og kompetent eier til å ta virksomheten videre. Kjøpet innebærer nye vekstmuligheter for Elsmarts løsninger, sier Steffen Syvertsen (Daglig leder Elsmart Solutions AS). Powel kjøper Elsmart fra Agder Energi Venture, og selskapet vil bli fusjonert inn i Powel. Med basis i den sterke kompetansen som er bygd opp i Elsmart, videreføres virksomheten i Grimstad.

 

For mer informasjon kontakt:

Bård Benum, Adm. dir. Powel AS
Mobil: +47 48164670


Tor Øystein Repstad, Adm. dir., Agder Energi Venture
Mobil: +47 90 69 68 62

 

Om Powel 
Powel AS leverer forretningskritisk software og tilknyttede tjenester spesialtilpasset energiselskap og offentlig kommunal VA-infrastruktur. Selskapet er markedsleder med sine softwareløsninger innen Smart Metering, kraftproduksjon, nett- og VA-forvaltning. Powel har hovedkontor i Trondheim, og har ellers virksomhet i Bergen, Bryne, Stathelle, Sverige og i USA. Powel AS ble grunnlagt i 1996, og er notert på oslo børs. Selskapet har 235 ansatte.

Om Elsmart
Elsmart har utviklet og leverer Norges ledende IT-system for nettmeldinger. Selskapet har alle de store norske nettsel­skapene som kunder, og håndterer 65-70 % av alle nettmeldinger i Norge. 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker