Cosel kunngjør overtagelse av The Powerbox Group

Cosel Co, Ltd (6905: Tokyo) kunngjorde i dag at de har kjøpt opp The Powerbox Group. The Powerbox Group og deres datterselskaper sysselsetter 120 mennesker, med en samlet omsetning på mer enn €40 millioner i 15 land. Med designsentre i Sverige (HQ), Tyskland & Nederland så vel som kontorer i både Europa, USA, Kina og Australia, har selskapet spesialisert seg innen design og produksjon av Standard, Semi-Standard og Kundespesifiserte kraftforsyninger innen markeder som Industri, Medisin/Helse, Transport & Forsvar.

“Etter å ha oppnådd status som den fremste produsenten av industrielle kraftforsyninger i Japan, og med omsetning i overkant av $230 millioner, er vår visjon å ekspandere denne suksessen globalt. Ved å hente inn Powerbox Group til Cosel, får vi tilgang til ekstra design- og produksjonsressurser, noe som vil gjøre oss i stand til å øke vårt produkttilbud til eksisterende kunder, så vel som å gå inn i nye markeder og få nye kunder. Cosel & Powerbox passer perfekt sammen, ikke minst gjennom forretningssamarbeid over mer enn 30 år" sier Masato Tanikawa, President og CEO i Cosel." Med kontinuerlig økende – og endrede – krav til kraftforsyninger, vil evnen til å kunne tilby et enda større spekter av standard & semi-standard produkter bringe oss nærmere til å kunne levere de løsningene våre kunder trenger. Med Powerbox’ ekspertise som leverandør av kundespesifiserte kraftløsninger kan vi følge opp nær sagt ethvert kraftbehov innen de Industrielle-, Medisinske-, Transport- og Forsvarsmarkedene. Vi er svært spente på fremtiden, og ser frem til i fellesskap å bli et riktig globalt og anerkjent navn i industrien.”

“Vi ser frem til å kunne slutte oss til Cosel Group og sammen skape en vellykket, felles enhet. Vi vil bli en sterk aktør, rettet mot verdens økende behov for nyskapende kraftløsninger, samtidig som vi respekterer miljøet og bidrar til bærekraftige strategier hos våre kunder” sier Martin Sjöstrand, CEO i Powerbox. "Ved å bli en del av Cosel, går Powerbox inn i en ny fase av selskapets historie. Med en rekke felles verdier, slik som en ”quality first” tilnærming og fokus på lederskap innen teknologi,  vil de to selskapene i fellesskap fortsette å utmerke seg innen utvikling av ny teknologi for design og produksjon av standard-, modifiserte standard- og kundespesifiserte produkter og tjenester som vil bidra til våre felles kunders suksess " 

Fra venstre til høyre:
Mr. Martin Sjöstrand, CEO i Powerbox ; Mr. Masato Tanikawa, Cosel President og CEO

For mer informasjon kontakt:

Cosel Europe GmbH
Nick Theodoris, European Sales & Marketing Manager
Tlf:       +49 (0) 69-950079-0
Nettside:            www.coseleurope.eu
Epost:  nick@coseleurope.eu

Powerbox
Patrick Le Fèvre, Chief Marketing and Communications Officer 
Tlf:    +46 (0) 158 703 00
Nettside:    www.prbx.com
Epost:         marcom@prbx.com

Om Cosel:
Cosel ble etablert i Japan i 1969, og er en av verdens ledende aktører innen design og produksjon av høy-ytelses AC-DC kraftforsyninger, DC-DC omformere og EMI filtre. Med kvalitet, pålitelighet og fleksibilitet som våre hovedfokus, setter vi vår ære i å utvikle produkter med noe av den høyeste kvaliteten og påliteligheten som hittil er sett i verden. Cosel er globalt selskap med en omsetning på $230 millioner og rundt 670 ansatte, med salgskontorer i Japan, Asia, Europa og Nord-Amerika. Våre produkter er for det meste rettet mot revende anvendelser innen sektorer som Industri, Fabrikkautomatisering, Medisin/Helse, Telekom, Belysning, Lyd/Kringkasting og Fornybar Energi. En fleksibel tilnærming med komplett, innomhus design betyr at vi leverer produkter med den aller nyeste teknologien, som møter de økende kravene fra våre kunder.

Om Powerbox
Powerbox ble etablert i 1974, har hovedkontor i Sverige og aktiviteter i 15 land over fire kontinenter, og betjener således kunder over hele verden.  Selskapet fokuserer på fire hovedmarkeder - Industri, Medisin/Helse, Transport, Jernbane og Forsvar – der de utvikler og markedsfører førsteklasses kraftomformingssystemer for krevende applikasjoner. Powerbox’ visjon er å anvende selskapets ekspertise til å øke kundenes konkurranseevne, ved å møte alle deres kraftbehov. Alle aspekter rundt selskapets drift er fokusert på dette målet, fra design av avanserte komponenter til et høyt nivå av kundeservice. Powerbox er anerkjent for tekniske innovasjoner som reduserer energiforbruket, og deres evne til å håndtere komplette produktsykluser og samtidig minimalisere den miljømessige påvirkningen.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

Etter å ha oppnådd status som den fremste produsenten av industrielle kraftforsyninger i Japan, og med omsetning i overkant av $230 millioner, er vår visjon å ekspandere denne suksessen globalt. Ved å hente inn Powerbox Group til Cosel, får vi tilgang til ekstra design- og produksjonsressurser, noe som vil gjøre oss i stand til å øke vårt produkttilbud til eksisterende kunder, så vel som å gå inn i nye markeder og få nye kunder. Cosel & Powerbox passer perfekt sammen, ikke minst gjennom forretningssamarbeid over mer enn 30 år.
Masato Tanikawa, President og CEO i Cosel
Vi ser frem til å kunne slutte oss til Cosel Group og sammen skape en vellykket, felles enhet. Vi vil bli en sterk aktør, rettet mot verdens økende behov for nyskapende kraftløsninger, samtidig som vi respekterer miljøet og bidrar til bærekraftige strategier hos våre kunder.
Martin Sjöstrand, CEO i Powerbox