9 av 10 søkere til videregående har fått skoleplass

Over 90 prosent av de 194 520 søkerne til videregående opplæring har allerede fått en gladmelding, nemlig tilbud om skoleplass skoleåret 2012/2013. 84 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske.

Studiespesialisering er det desidert største utdanningsprogrammet. Deretter følger helse- og sosialfag og teknikk og industriell produksjon.

3 300 flere enn i fjor har fått tilbud om skoleplass. Studiespesialisering og påbygging til generell studiekompetanse har størst økning, mens design- og håndverksfag og musikk, dans og drama har størst nedgang. 71,9 prosent av søkerne til påbygging, og 96,6 prosent av søkerne til studiespesialisering har fått tilbud om plass.

Det er omtrent samme andel som har fått tilbud i år som i fjor, men andelen varierer fra fylke til fylke. Hele 94,8 prosent av søkerne i Oppland har fått tilbud om skoleplass, mens 11,3 prosent av søkerne i Finnmark ikke har fått skoleplass ennå.

Fremdeles står omtrent 16 500 søkere uten et tilbud til høsten. Nesten 13 000 søkere står på venteliste, og over 2 500 er av ulike grunner blitt avvist. Alle ungdommer mellom 16 og 19 år har lovfestet rett til å få oppfylt ett av tre ønsker.

Også i år er den skeive kjønnsfordelingen stor. Rundt 85 prosent av dem som har fått tilbud om plass på helse- og sosialfag er jenter, mens rundt 97 prosent på bygg- og anleggsteknikk er gutter. 

Om inntakstallene
Innen 15. juli foretok alle fylkeskommunene sitt førsteinntak av søkere til videregående opplæring for skoleåret 2012-2013. Flere søkere vil få skoleplass i løpet av sommeren. I disse tallene er det bare offentlige videregående skoler som er inkludert.

Alle tabellene finner du her: http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/vgo/Sokere-inntak-og-formidling1/Forsteinntak-til-videregaende-opplaring-for-skolearet-20122013/

952 11 856
kristine.strommen@udir.no

Tags: