Elevundersøkelsen 2011: Godt forhold til læreren motiverer elevene

Lærere som har gode og personlige relasjoner til elevene skaper lærelyst og motivasjon. Dette viser en analyse av Elevundersøkelsen 2011.

Elever som opplever at læreren er der for dem og gir av seg selv, gjør at elevene ønsker å gi noe tilbake. De føler seg mer forpliktet, blir arbeidsomme og drives mer av indre motivasjon enn av karakterene i seg selv.

- Relasjonen mellom lærer og elev er svært viktig for å skape et godt læringsmiljø på skolen. Elever får lyst og motivasjon til å lære mer når de har lærere som har en god faglig kompetanse, er tydelige klasseledere og klarer å skape gode relasjoner til elevene, sier Anne Berit Kavli, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Undersøkelsen viser også at skoleledere som er til stede og skaper gode relasjoner har stor betydning for å skape gode læringsmiljø på skolene.

Disse funnene bekrefter forholdene vi har trukket frem som grunnleggende for å utvikle og opprettholde gode læringsmiljø i Utdanningsdirektoratets femårige satsing Bedre læringsmiljø.

Mobbetallene er uendret
Undersøkelsen viser at andelen elever som opplever å bli mobbet er uendret på nasjonalt nivå. Det kommer også fram at det i 2011 er 8,3 prosent av skolene hvor ingen elever oppgir å bli mobbet. Det er likevel bare 4 promille av skolene som er mobbefrie over en periode på tre år. Dette viser at alle må jobbe kontinuerlig og systematisk for å holde skolen mobbefri over tid.

Hva er Elevundersøkelsen?
Elevundersøkelsen kan gjennomføres to ganger hvert år, og skolene er pålagt å gjennomføre undersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og på Vg1 i vårsemesteret. Våren 2011 deltok flere enn 370 000 elever fra 5. trinn til og med Vg3. Dette er det høyeste antallet besvarelser noen gang. 

Undersøkelsen skal gi elevene mulighet til å si sin mening om læring og trivsel på skolen. Samtidig får skolene viktig informasjon som kan bidra til å skape et bedre læringsmiljø for elevene.

Her finner du analysen 


Kontaktperson:
Marianne Nordengen, kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
tlf. 907 65 748
marianne.nordengen@udir.no

 

 

 

Tags: