Forlik mellom staten og John Bauer Oslo

Utdanningsdirektoratet har inngått et forlik med den nedlagte privatskolen John Bauer Oslo, som nå har betalt tilbake to millioner kroner. John Bauer Oslo gikk konkurs i 2008, etter at et tilsyn viste at statstilskuddet og elevbetalingen ikke kom elevene til gode.

- Vi aksepterer ikke ulovlig bruk av offentlige tilskudd og skolepenger fra elevene, sier Annemarie Bechmann Hansen, divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet. – Derfor er vi tilfredse med at store deler av beløpet som var utbetalt til skoledriften og som ble ulovlig anvendt, nå er betalt tilbake.

Statstilskuddet ble ikke brukt på elevene

John Bauer Oslo ble lagt ned sommeren 2008, etter Fylkesmannen i Oslo og Akershus' tilsyn med skolen og Utdanningsdirektoratets behandling av saken i etterkant. Undersøkelser av skolens bruk av statstilskudd og elevbetaling, som skal benyttes i skolevirksomheten til gode for elevene, var i stedet overført til Skolekompaniet og John Bauer Norge, gjennom avtaler som hadde liten eller ingen betydning for den ordinære skolevirksomheten. Etter forliket har Skolekompaniet AS og de sentrale rolleinnehaverne betalt to millioner kroner til boet.

- Vi mener at dette forliket innebærer at de som sto bak John Bauer Oslo erkjenner at tilskuddet ikke kom elevene til gode, sier Bechmann Hansen.

Bakgrunn

Privatskolenes virksomhet er finansiert gjennom elevpenger og statlige tilskudd, for at skolen skal kunne drive en kvalitativt god skole og til å gi elever i private skoler en likeverdig opplæring med elever i den offentlige skolen. I 2011 utbetalte Utdanningsdirektoratet rundt 3 milliarder kroner i statstilskudd til om lag 300 godkjente privatskoler.

Staten stiller også strenge krav til hvordan statstilskuddet og skolepengene skal benyttes. Midlene skal komme elevene til gode. Dette innebærer blant annet at det er forbudt å drive kommersiell drift av private skoler. Tilsynet viste at John Bauer Oslo kjøpte tjenester som hadde liten relevans for skoledriften.

John Bauer Oslo AS ble stiftet 16.6.2005 for å drive en privat videregående skole. Selskapet var eid 100 % av selskapet John Bauer Norge som igjen var eid av Skolekompaniet og Utbildning AB. John Bauer Oslo begjærte oppbud 18. juli 2008 og konkurs ble åpnet umiddelbart deretter.

Kontakt

Trine Oskarsen, kommunikasjonsrådgiver, mobil 922 09 369

 

 

Abonner