Lærlingene trives på arbeidsplassen

Ni av ti lærlinger sier at de trives på arbeidsplassen.  Det store flertallet er motiverte til å lære og ønsker å fullføre læretiden. Dette kommer fram i Utdanningsdirektoratets lærlingundersøkelse, hvor lærlinger i åtte fylker har sagt hva de mener om lærings- og arbeidsmiljøet sitt.

- Det er veldig positivt at lærlingene rapporterer om at de trives godt. Samtidig er det en utfordring at fire av ti lærlinger mener de har for uklare oppgaver eller at opplæringen er mangelfull, sier Anne Berit Kavli, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Store variasjoner
Undersøkelsen viser store variasjoner i hva lærlingene mener om opplæringen de får på skolen og arbeidsplassen. Halvparten sier de er fornøyde eller svært fornøyde med opplæringen de fikk på skolen som forberedelse til læretiden. På tømrerfaget er bare 40 prosent fornøyde med opplæringen de fikk på skolen, mens 74 prosent innenfor barne- og ungdomsarbeiderfaget er fornøyde med opplæringen på skolen.

Lærlingundersøkelsen viser at mange planlegger å ta mer utdanning etter fagbrevet. I undersøkelsen svarer 65 prosent at de har lyst til å ta videre utdanning i faget sitt etter læretiden.

Vil følge opp funnene videre
Dette er første gang vi får en så omfattende innsikt i hvordan lærlingene har det i læretiden. Undersøkelsen som helhet gir et interessant innblikk i den delen av fagopplæringen som foregår i virksomhetene.

- Mange av funnene fra analysen vil være viktige å følge opp videre i arbeidet med fag- og yrkesopplæringen. Vi ønsker i samarbeid med fylkene og partene i arbeidslivet å videreutvikle Lærlingundersøkelsen, slik at den i enda større grad kan brukes som kilde til systematisk informasjon om lærlingenes lærings- og arbeidsmiljø, sier Kavli.

Hva er Lærlingundersøkelsen?
Lærlingundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet gir lærlinger mulighet til å si sin mening om opplæringen og andre forhold som er viktige for trivsel og læring. Fylkeskommunene har ansvar for å tilrettelegge undersøkelsen i fylkene, og det er frivillig å gjennomføre den.

For 2011 foreligger det svar fra lærlinger i til sammen tolv fylker. Analysen inneholder svar fra de åtte fylkene som hadde flere enn 100 svar. Til sammen har 2804 lærlinger besvart undersøkelsen i disse åtte fylkene.

Les analysen her.

Kontaktperson:
Marianne Nordengen, kommunikasjonsrådgiver
Tlf. 907 65 748
marianne.nordengen@udir.no

 

 

Tags: