Norsk privatskole i Brussel kan miste godkjenningen

Den norske privatskolen Scandinavian School of Brussels kan miste godkjenningen etter privatskoleloven og betale tilbake 4,8 millioner kroner av statstilskuddet. Dette er resultatet av at Utdanningsdirektoratet har gjennomført tilsyn og avdekket store mangler på skolen.

Omfattende og alvorlige lovbrudd
Utdanningsdirektoratet avdekket en lang rekke lovbrudd under tilsynet som ble gjennomført våren 2012. Skolen får nå beskjed om at den kan miste godkjenning som norsk privatskole i utlandet.

- Skolen følger på avgjørende punkter ikke regelverket som alle norske private skoler skal følge. Dette er alvorlig, og vi varsler derfor skolen om at vi kan trekke tilbake godkjenningen, sier Dag Thomas Gisholt, direktør i Utdanningsdirektoratet.

Gjennom tilsynet er det avdekket omfattende og alvorlige lovbrudd, blant annet at

  • skolen gir elevene for få timer i norsk og matematikk
  • skolen tar betalt for spesialundervisning
  • skolepengene er flere ganger høyere enn tillatt
  • skolen bruker unormalt mye penger på lønninger og drift av skolen
  • norsk statstilskudd finansierer elever fra andre land

Skolen har en måned til å uttale seg
Før Utdanningsdirektoratet fatter endelig vedtak i saken, får skolen mulighet til å uttale seg om innholdet i den foreløpige tilsynsrapporten innen 26. oktober. Et endelig vedtak vil si at skolen mister retten den har til å drive norsk skole i utlandet med statlig finansiering. Skolen mister samtidig retten til å skrive ut norske vitnemål. Det er opp til skolen selv om den kan og vil fortsette skoledriften uten norsk godkjenning og statstilskudd. 64 norske elever gikk på skolen høsten 2011.

- Vi er opptatt av at elevene og foreldrene er klar over den situasjonen skolen nå er i, og at de norske elevene risikerer å miste skoleplassen, sier Dag Thomas Gisholt.

Bakgrunn for tilsynet
Utdanningsdirektoratet har siden 2009 hatt ansvaret for å føre tilsyn med norske privatskoler godkjent etter privatskoleloven i Norge og utlandet, for å sikre at elevene får den opplæringen de skal ha. Utdanningsdirektoratet gjennomførte tilsyn på skolene i Brussel og London våren 2012. The Norwegian School in London får nå beskjed om at den må betale tilbake 343 546 kroner av statstilskuddet. Vi har sendt ut egen pressemelding om skolen i London.

Tilsynsrapportene er tilgjengelige
Begge tilsynsrapportene er publisert her:

http://www.udir.no/Stottemeny/Presse/Pressemeldinger/2012/Norsk-privatskole-i-Brussel-kan-miste-godkjenningen/


Kontaktperson:

Trine Oskarsen, kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
922 09 369, tos@udir.no

Kristine Strømmen, kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
952 11 856, kst@udir.no

Abonner