Norsk privatskole i London må rette opp flere lovbrudd

The Norwegian School in London må rette opp flere lovbrudd, betale tilbake nærmere 350 000 kroner av statstilskuddet og avvikle eller skille ut barnehagedriften. Dette er resultatene etter at Utdanningsdirektoratet har gjennomført et tilsyn på den norske privatskolen i London.

Utdanningsdirektoratet avdekket flere lovbrudd under tilsynet som ble gjennomført våren 2012. Skolen må betale tilbake 343 546 kroner av statstilskuddet fordi de har et for stort overskudd.

Skolen må også rette opp flere mangler i opplæringen, blant annet fjerne fast nivådeling i engelskundervisningen og gi flere timer i musikk, kunst og håndverk og religion, livssyn og etikk (RLE). I tillegg mangler skolen rutiner som sikrer at elevene har et godt psykososialt skolemiljø, og den har mangler knyttet til økonomiforvaltningen. Skolen må også legge ned barnehagen eller skille den ut som et eget rettssubjekt.

Før Utdanningsdirektoratet fatter endelig vedtak i saken, får skolen mulighet til å uttale seg om innholdet i den foreløpige tilsynsrapporten innen 26. oktober.

Bakgrunn for tilsynet
Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å føre tilsyn med norske privatskoler godkjent etter privatskoleloven i Norge og utlandet, for å sikre at elevene får den opplæringen de skal ha. Utdanningsdirektoratet gjennomførte tilsyn på skolene i London og i Brussel og London våren 2012. Scandinavian School of Brussel får nå et varsel om at de kan miste godkjenningen etter privatskoleloven. Samtidig må de betale tilbake 4,8 millioner kroner av statstilskuddet. Vi har sendt ut egen pressemelding om skolen i Brussel.

Tilsynsrapportene er tilgjengelige
Begge tilsynsrapportene er publisert her:

http://www.udir.no/Stottemeny/Presse/Pressemeldinger/2012/Norsk-privatskole-i-London-ma-rette-opp-flere-lovbrudd/

Fakta om skolen
Per 1. oktober 2011 har skolen 82 elever fra 1.-10. trinn.

Kontaktpersoner:
Trine Oskarsen, kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
922 09 369, tos@udir.no

Kristine Strømmen, kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
952 11 856, kst@udir.no

Abonner