Rekordmange søkere til videregående opplæring

Det har aldri vært så mange søkere til videregående opplæring som i år. Søkertall per 1. mars viser blant annet at stadig flere elever søker helse- og sosialfag og påbygging til generell studiekompetanse.

Utdanningsdirektoratet har i dag publisert søkertall til videregående opplæring skoleåret 2011-2012: http://www.udir.no/Artikler/_Statistikk/Sokere-til-videregaende-opplaring-skolearet-2011-2012/

Det er i år 204 543 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler. Dette er nesten 4 000 flere enn i fjor.

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet som har klart flest søkere ved alle trinn. I Vg1 og Vg2 følger deretter helse- og sosialfag og teknikk og industriell produksjon. I Vg3 er påbygging til generell studiekompetanse det som skiller seg ut med flest søkere etter studiespesialisering.

Flere søker helse- og sosialfag
Det har vært en jevn økning i søkere til helse- og sosialfag på Vg1 de siste årene, og økningen fortsetter også i 2011. I 2008 var det ca 7 250 søkere, i år er det 8 578 søkere. Dette utgjør en økning på 22 prosent.

Til Vg2 er økningen i samme tidsperiode på 13 prosent. Antall søkere til læreplass i helse- og sosialfag har økt med 8 prosent fra i fjor.

- Det er interessant å se at trenden med stadig flere søkere til helse- og sosialfag fortsetter. Økningen er i tråd med behovet for denne typen arbeidskraft i samfunnet og vi håper dette er en tendens som vil slå positivt ut på arbeidsmarkedet om noen år. Dette forplikter jo også arbeidslivet til å ta imot dem som søker læreplass, sier Kjetil Digre, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

Færre søker bygg og anleggsteknikk
På landsbasis er bygg- og anleggsteknikk det eneste yrkesfaglige utdanningsprogrammet som har en nedgang i antall søkere til læreplass sammenlignet med i 2010. Nedgangen er på 7,4 prosent. Sammenlignet med 2008 er det 635 færre søkere til læreplass i dette utdanningsprogrammet i år. Det tilsvarer en nedgang på 19 prosent.

Antallet søkere til Vg1 har derimot ikke sunket fra i fjor. Etter en kraftig nedgang fra 2008 til 2009 har søkertallet til Vg1 vært noenlunde likt de siste tre årene for bygg- og anleggsteknikk.

Mange velger påbygging til generell studiekompetanse
De siste årene har det også vært en økning i antall elever som har søkt påbygging, fra ca 10 500 i 2008 til ca 12 110 i 2011 (dette inkluderer også elever som velger påbygg etter yrkeskompetanse). Det vil si at hver fjerde søker til Vg3 søker påbygging til generell studiekompetanse.

- Det norske skolesystemet er fleksibelt, og dette viser at mange velger alternative veier til studiekompetanse. En analyse av fjorårets søkertall viste at det var store variasjoner i hvem som søkte påbygg. Den største gruppen kom fra helse- og sosialfag, hvor over 40 prosent av alle som var elever på barne- og ungdomsarbeiderfaget søkte, sier Digre.


Kontaktpersoner i Utdanningsdirektoratet:

Kjetil Digre, avdelingsdirektør
Tlf: 466 25 445
E-post: kjetil.digre@udir.no

Marianne Nordengen, kommunikasjonsrådgiver
Tlf: 907 65 748
E-post: marianne.nordengen@udir.no

 

Tags:

Abonner