Skolene har fått bedre vurderingspraksis

To nye undersøkelser viser at skolene jobber bedre med vurdering av elevenes prestasjoner. Skolene mener at skoleeierne har blitt en mer aktiv pådriver i vurderingsarbeidet de siste årene.

-Internasjonale studier som PISA viser at bedre vurderingspraksis er en av de mest effektive måtene å øke elevenes læringsutbytte på, sier divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen.

I en spørring som NIFU har gjort for Utdanningsdirektoratet, svarer 81 prosent av skolene at skoleeier er en pådriver for vurderingsarbeidet i skolen. Dette er en utvikling fra 72 prosent i 2010. De stedene hvor skoleeier deltar i programmet Vurdering for læring er tallet 93 prosent.

Vurdering for læring er en fireårig nasjonal satsing som ble satt i gang høsten 2010. I Vurdering for læring reflekterer deltagerne over egen vurderingspraksis, deler erfaringer med andre i “lærende nettverk” og utforsker nye måter å vurdere på. I løpet av fireårsperioden prosjektet varer så vil om lag 190 og 50 private skoler delta i satsingen.

Nordlandsforskning har levert en rapport om hvordan lærerne tenker om undervisning. Denne viser at vurderingspraksisen har bedret seg under Kunnskapsløftet. Lærerne setter tydelige mål for undervisningen og de mener selv at Kunnskapsløftet har forbedret måten de vurderer elevene på. Blant annet trekkes prosjektet Vurdering for læring frem som en vellykket satsing fra sentrale myndigheter.

Les spørreundersøkelsen til skoler og skoleeiere her

Les rapporten fra Nordlandsforskning her

Kontakt:

Tom Lorier Holen
Kommunikasjonsrådgiver
994 46 480
tho@udir.no