Slik har Kunnskapsløftet endret skolen

På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har en rekke forskningsmiljøer fulgt innføringen av Kunnskapsløftet og undersøkt hvordan reformen har endret skolen. Nå er tre sluttrapporter fra evalueringen klare.

Her kan du lese oppsummeringen av rapportene og hva Utdanningsdirektoratet mener de forteller om utviklingen i norsk skole.

http://www.udir.no/Tilstand/Evaluering-av-Kunnskapsloftet/Slik-har-Kunnskapsloftet-endret-skolen/

Kontaktperson
Hallvard Thorsen
Seniorrådgiver - kommunikasjonsstaben
Utdanningsdirektoratet
Mobil: 408 53 969
E-post: hth@udir.no