Staten satser på videreutdanning av lærere

Høy kompetanse hos lærere gir bedre læringsutbytte. Derfor satser staten sammen med KS, Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Norsk Skolelederforbund og Nasjonalt råd for lærerutdanning på videreutdanning. Gjennom Kompetanse for kvalitet kan lærere videreutdanne seg, uten å måtte gå ned i lønn eller finansiere studiene selv. Stat og kommune dekker vikarutgiftene gjennom et spleiselag.

Vi vet at videreutdanning gir størst effekt på elevenes læring når den er knyttet til lærerens daglige arbeid i skolen. Tilbudene er derfor praksisrettet ved at lærerens egen yrkespraksis knyttes til og brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag for videreutdanningen.

Lærerne kan studere på 22 forskjellige studiesteder over hele landet i de prioriterte fagene som er norsk/samisk, matematikk, engelsk, leseopplæring, fysikk, kjemi, yrkesfaglige programfag, praktisk-estetiske fag og rådgivning. Men ønsker læreren å studere andre fag eller ved andre studiesteder er det også mulig. Læreren må da søke det aktuelle studiestedet om opptak på ordinært vis.

Alt læreren trenger å gjøre er å avklare med sin rektor og så søke på www.udir.no/videreutdanning - innen 15. mars.

Innen 15. april skal kommunene, fylkeskommunene og private skoleeiere prioritere søknadene før de sendes videre til Utdanningsdirektoratet.

Oversikt over studiesteder finner du på www.udir.no/videreutdanning

 

For mer informasjon kontakt:

Gudrun Lægreid, kommunikasjonsrådgiver 918 14 955 eller gkl@udir.no

Jørgen Nicolaysen, avdelingsdirektør 414 61 653 eller jni@udir.no