Dialog om eierskifte i Kid Interiør

Nordisk Tekstil Holding (NTH), som eier den norske interiørkjeden Kid Interiør, varslet i januar DnB NOR at selskapet ikke ville kunne innfri sine låneforpliktelser. Eierne og ledelsen i NTH har i flere måneder forsøkt å finne løsninger i samarbeid med DnB NOR, men partene har dessverre så långt ikke lykkes med å komme til enighet om en ny kapitalstruktur for selskapet.

Pressemelding 2009-05-07

- Dette har vært en grundig prosess for å forsøke å finne en god løsning på de finansielle utfordringene. NTHs majoritetseier IK Investment Partners (IK) har tidligere gått inn med betydelige midler (NOK 200 millioner) i selskapet for å styrke dets finansielle stilling. IK har vært innstilt på å gi ytterligere støtte til selskapet forutsatt en bærekraftig kapitalstruktur som ville gjøre det mulig for ledelsen å håndtere kortsiktige utfordringer og skape et fundament for videre vekst, sier Trygve Grindheim, Partner, IK Investment Partners.

Selskapet var gjennom en betydelig omstillingsprosess i 2007, og i februar 2008 tok ny ledelse ansvaret i Kid Interiør. Kid Interiør har imidlertid som følge av finanskrisen blitt påvirket av de krevende markedsforholdene bransjen som helhet står overfor.
- Melding om overtakelse er sendt Konkurransetilsynet 7. mai. Frem til endelig overtakelse, som tidligst kan skje om tre uker, fortsetter dialogen med DnB NOR for å se om det er mulig å finne en løsning. I mellomtiden ber vi om forståelse for at vi ikke har mulighet til å kommentere saken nærmere, sier Grindheim.

For information contact:
Charlotte Laveson, Communication
Trygve Grindheim, Partner
Tel: + 46 8 678 95 00

IK Investment Partners
IK Investment Partners (formerly known as Industri Kapital) (“IK”) is a European private equity firm, having raised a total of EUR 5.7 billion, including EUR 1.7 billion in the latest fund IK2007. Since 1989, IK has acquired 68 European companies. The current portfolio encompasses 19 companies with a total turnover close to EUR 7 billion. IK invests mainly in mid-sized companies with strong cash flow and profit improvement potential, operating in mature industries with fundamental underlying growth. For more information visit our website: www.ikinvest.com

Abonner