Statoil velger ProAct som leverandør av datalagring for Nextstep-prosjektet

Statoil velger ProAct som leverandør av datalagring for Nextstep- prosjektet ProAct Systems AS har blitt valgt som leverandør av nettverkstilkoplete lagringsløsninger (NAS) til alle store Statoilkontorer. Løsningen skal dekke lagring av Unix- og NT/Windows 2000 data. "Vårt overordnede mål med en ny filserverstrategi er å tilby brukere en sikker, kostnadseffektiv, stabil, skalerbar og ytelsesmessig kraftig fildelingstjeneste for Unix- og PC-miljøene. ProAct kunne oppfylle dette kravet helt ut" sier Arild Halsetrønning hos Statoil. "En NAS-løsning fra ProAct er den mest moderne datalagringsløsning på markedet i dag. Løsningen er funksjonsrik og pålitelig, og sikrer enkeladministrasjon, høy ytelse og samtidig mulighet for tilgang til samme fil fra så vel NT-brukere som UNIX-brukere", sier Ståle Aartun som har vært salgsansvarlig fra ProActs side. Løsningen har også unik funksjonalitet basert på snapshotteknologi, der brukere har tilgang til flere versjoner av sine data, og på en enkel måte kan hente frem disse. Statoil har allerede meget gode erfaringer med lagringsløsninger levert av ProAct. ProAct er markedsledende i Norden på denne type løsninger og har lang erfaring og høy kompetanse innen dette området. Avtalen med Statoil er global og omfatter de aller nyeste modellene fra Network Appliance. Første bestilling fra Statoil gjelder alle de største kontorene i Skandinavia og omfatter en lagringskapasitet på ca. 27 TB og har en verdi på mellom 25 og 30 millioner kroner. Avtalen har en varighet på 3 år. Ytterligere spørsmål om avtalen kan rettes til: Salgsdir. Marit Fagervold, ProAct Systems AS, tlf.nr. 22 89 23 89, marit.fagervold@proact.no Prosjektleder Arild Halsetrønning, Statoil AS, tlf.nr. 51 99 00 00, arilh@statoil.com ProAct er spesialist og fristående integratør med kompetanse, metoder og løsninger innenfor området sikker infrastruktur for virksomhetskritisk informasjon. Selskapet som har virksomhet i Danmark, Finland, Norge og Sverige, sikter seg inn mot store og middelstore bedrifter som har behov for sikker og effektiv lagring av virksomhetskritisk informasjon. Virksomheten har kontorer i København, Aarhus, Helsingfors, Uleåborg, Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Stockholm, Gøteborg, Linkøping, Lund og Sundsvall, med ca 240 ansatte. Flertallet av disse medarbeiderne arbeider med tekniske løsninger. Det er den tekniske kompetansen og erfaringen som skiller ProAct fra andre aktører i Norden. ProAct IT Group er notert hos Stockholms Fondbørs O-listen - Attract40. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/07/20010307BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/07/20010307BIT00380/bit0001.pdf

Abonner

Dokumenter og linker