Telenor Login velger ProAct som leverandor av infrastruktur for sin ASP-tjeneste

Telenor Login velger ProAct som leverandør av infrastruktur for sin ASP- tjeneste Telenor Login har på kort tid etablert seg som en betydelig aktør i det ekspansive ASP-markedet. For å imøtekomme krav til stabilitet og vekst har Telenor Login valgt lagringsteknologi fra ProAct's norske dotterbolag ProAct Systems AS. ProAct Systems leveranse omfatter en såkalt NAS-løsning (Network Attached Storage) som vil gi Telenor Login rask og stabil tilgang til nødvendig lagringsplass etterhvert som behovet øker. Løsningen har en innebygget sikkerhetsfunksjon som gjør det enkelt å gjenvinne tapte data ved eventuelle driftsstans. Systemet tillater også utbygging av lagringskapasiteten uten å stanse systemene for oppgradering, hvilket er en absolutt nødvendighet for en ASP leverandør. Telenor vil også benytte en funksjonalitet i NAS med navn Snapshot, som gir mulighet til å forenkle datakonverteringer, kopiering og tilbakespilling av Microsoft Exchange filer o.l. "Vi garanterer tilnærmet 100% oppetid på våre tjenester, og følgelig har vi designet en gjennomgående feiltolerant arkitektur i vår infrastruktur. Lagringskapasiteten utvides etter behov, slik at kundene ikke skal oppleve kapasitetsproblemer", sier Tarje Holskil, direktør for Driftstjenester i Telenor Bedrift. "Da vi valgte lagrings-løsning la vi vekt på utbyggingsmuligheter, drift/administrasjon og ikke minst pris/ytelse. NAS- løsningen fra ProAct gir oss de fordelene vi trenger for å tilby en konkurransedyktig tjeneste", avslutter Holskil. For ProAct betyr ordren nok en bekreftelse på selskapets sterke posisjon innen lagringsteknologi og kompetanse innen infrastruktur. " Kontrakten med Telenor Login ble vunnet i konkurransen med EMC og HP. Våre NAS- og SAN-løsninger gir kundene det de ønsker: Enkelhet, Stabilitet, Hastighet og Rett Pris", sier adm.dir. Omar A. Lien i ProAct Systems AS. Med Telenors ASP-tjeneste Login tilbys komplette IT-løsninger til bedriftsmarkedet fra serverfarmer som står hos Telenor. Applikasjonene nås via tynne klienter. Målgruppen er virksomheter som ønsker å ta i bruk den siste teknologi uten å måtte investere i eget utstyr og kompetanse. Som basis leveres en Windows 2000 arbeidsflate med MS Office 2000, Outlook/Exchange 2000, lagring, utskrifter og Internett-forbindelse. På toppen leveres Windows-, Unix- og web-baserte applikasjoner innen ERP, CRM, e-commerce og andre forretningssystemer. Ytterligere informasjon kan fåes ved henvendelse til: Omar A Lien, adm.dir. ProAct Systems AS, omar.lien@proact.no eller direkte tlf.nr. 22892417 Tarje Holskil, Direktør Driftstjenester Telenor Bedrift, Tlf: 901 16 106 E-post: tarje.holskil@telenor.com Før informasjon om ProAct IT Group AB, venligst kontakte konsernsjef Henrik Holm, henrik.holm@proact.se eller tlf.nr. +46 8 623 66 60. ProAct er et nordisk IT-selskap som bevisst har valgt å spesialisere seg innenfor et spesifikt område - Lagring og håndtering av store datamengder i åpne nettverksmiljø.Selskapet som har virksomhet i Norge, Sverige, Finland og Danmark sikter seg inn mot store og middelstore bedrifter som har behov for sikker og effektiv lagring av virksomhetskristisk informasjon.Virksomheten har kontorer på følgende lokasjoner; Oslo, Bergen, Stavanger,Trondheim, Stockholm, Gøteborg, Lund, Linkøping, Helsingfors, Uleåborg,København samt Århus med drøyt 190 ansatte. Flertallet av disse medarbeiderne arbeider med tekniske løsninger. Det er denne tekniske kompetanse og erfaring som skiller ProAct fra andre aktører i Norden. ProAct IT Group er notert hos OM Stockholmsbørsens O-liste. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.bit.se Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00250/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00250/bit0002.doc

Abonner

Dokumenter og linker