Nytt rekordkvartal med rekordhøy leveransetakt

PSI Group har gjennomført enda et rekordkvartal med meget sterk utvikling på de aller fleste områder. PSI leverer rekordhøy omsetning, meget gode resultater og sterk kontantstrøm. Kvartalet
markerer også en annen viktig milepæl. For første gang leverer PSI hele 700 CashGuard-systemer i
løpet av ett kvartal. Leveransetakten har aldri vært høyere enn nå.

- Omsetning MNOK 133,7 (90,5), 48 prosent organisk vekst
- EBITDA MNOK 16,5 (2,9), 12,4 prosent margin
- Kontantstrøm fra operasjonell aktiviteter MNOK 24,5 (3,0)
- 700 (213) CashGuard-systemer levert i kvartalet

- Det er svært gledelig å kunne presentere rekordtall enda en gang. Rendyrkingen av PSIs forretningsmodell kombinert med et mer markedsorientert og helhetlig kundefokus gir resultater. Salgs- og leveranseevnen er stor. Veksten er meget sterk på de aller fleste områder. Samtidig overgår resultatgraden egne forventninger. Det er svært positivt, sier Jørgen Waaler, konsernsjef i PSI Group.

Rekordsterk vekst
PSI Group ASA med datterselskaper oppnådde en omsetning på MNOK 133,7 (90,5) i 2. kvartal 2007. Det gir en omsetningsvekst på 48 prosent i forhold til samme periode i fjor. EBITDA-resultatet endte på MNOK 16,5 (2,9), noe som gir en EBITDA-margin på 12,4 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor er EBITDA-veksten på hele 465 prosent.

- Det er god uvikling innen alle deler av virksomheten. Løsningssalget i Norge viser en meget
sterk vekst med økte leveranser av CashGuard-systemer. Det er samtidig god utvikling innenfor alle deler av ettermarkedet, som samlet viser en sterk vekst både i Norge og Sverige, sier Jørgen Waaler, og tillegger:

- Både løsningssalget og ettermarkedet vokser kraftig. Løsningssalget øker med hele 79 prosent,
sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig øker ettermarkedet med hele 19 prosent. Økt løsningssalg forventes samtidig å gi ytterligere utslag i økte inntekter fra ettermarkedet over
tid. Vi er svært tilfreds med den sterke utviklingen.

Resultat før skattekostnad i 2. kvartal 2007 ble MNOK 16,9 sammenliknet med et resultat før skattekostnad på MNOK -1,2 for tilsvarende periode i 2006. Fortjeneste pr aksje i 2. kvartal ble kr 1,08 mot kr -0,09 i tilsvarende periode i 2006.

Det er i 2. kvartal inntektsført MNOK 2,5 under finansinntekter i forbindelse med deltagelsen i
emisjonen i Repant ASA. Merverdien på aksjer i CashGuard utover bokført verdi utgjorde MNOK 49,4
pr 30. juni i år. Samtidig var kontantstrømmen fra operative aktiviteter rekordhøy, med MNOK 24,5
(3,0) i 2. kvartal. Netto rentebærende gjeld ble redusert med MNOK 15,0 i kvartalet.

CashGuard-milepæler
Som kjent arbeider styret og ledelsen i CashGuard AB aktivt med alternative strukturelle muligheter for datterselskapet SQS. En avklaring rundt dette ventes i løpet av august i år.

Leveransetakten og utrullingen av nye CashGuard-systemer har samtidig aldri vært høyere enn i 2. kvartal 2007. 5. juli i år kunne PSI levere CashGuard-system nummer 10.000 til ICA i Sverige.
Dette representerer en viktig milepæl for både PSI og CashGuard, ettersom det bekrefter den ledende posisjonen i markedet. Det forventes samtidig at den høye leveringstakten vil fortsette i tiden fremover.

Lyse fremtidsutsikter
- Vi forventer fortsatt meget god utvikling i omsetning og resultat. Den organiske veksten fremover forventes å ligge på 20 - 30 prosent, med en EBITDA-margin på 10 - 12 prosent, sier Waaler.

PSI vil fremover benytte sin sterke markedsmessige og finansielle stilling til å ta ytterligere
eierskap innen teknologi mot retail-markedet. Det vil også bli vurdert investeringer som styrker
selskapets operative virksomhet i Skandinavia samt i nye geografiske områder.

For fullstendig regnskapsoversikt, vennligst se vedlagte kvartalsrapport.
Kvartalsrapporten er basert på International Financial Reporting Standards (IFRS). De sammenlignbare tallene for 2006 er justert for distribusjonsvirksomheten som ble avhendet i 2006.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jørgen Waaler
Konsernsjef, PSI Group ASA
Tlf +47 905 90 010

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker