PSI ber om utdeling og børsnotering av SQS

PSI Group ASA (PSI) informerte i dag styret i CashGuard AB om at det bes innkalt til ekstraordinær generalforsamling i selskapet. Den ekstraordinære generalforsamlingen skal behandle utdeling og børsnotering av datterselskapet Security Qube System AB (SQS).

- Vi ønsker med dette å sette fart på prosessen som ble påbegynt tidligere i år. Dette er forankret i strategien som er vedtatt av CashGuards styre. Strategien innebærer enten salg av SQS eller utdeling til aksjonærene gjennom en børsnotering av SQS. Det er interesse for SQS fra flere hold, men vi vurderer det som riktig å utdele og børsnotere selskapet for bedre å synliggjøre verdiene i både CashGuard og SQS gjennom børsnotering med tilhørende videreutvikling av SQS som selvstendig selskap. Intensjonen er å skape størst mulig verdier for CashGuards aksjonærer og nye strukturelle muligheter for begge selskapene, sier Leif Flemming Bakke, styreleder i PSI.

Etter initiativ fra PSI ble det på ekstraordinær generalforsamling i CashGuard tidligere i år vedtatt nedsettelse av selskapets reservefond med MSEK 200 for overføring til fri egenkapital. Dette ble gjort for å skape en egenkapitalstruktur som muliggjør strukturelle transaksjoner i forbindelse med CashGuards heleide datterselskap SQS. Nå tar PSI ytterligere grep for å påskynde denne prosessen og ber om ny ekstraordinær generalforsamling for utdeling og børsnotering av SQS.

- PSI har i lang tid vært en aktiv pådriver for synliggjøring av underliggende verdier i CashGuard med særlig fokus på SQS. Vi mener en rendyrking av CashGuards to primære virksomhetsområder, Handel og SQS, vil kunne medføre betydelig verdiskapning for CashGuard sine aksjonærer. Av den grunn begjæres ekstraordinær generalforsamling i CashGuard med vedtak om utdeling og børsnotering av SQS. Det er vår oppfatning at aksjonærverdiene best synliggjøres på denne måten. Samtidig vil det bli gjennomført styrevalg i både CashGuard og SQS. Målsetningen er å sikre en dynamisk prosess med en handlekraftig styresammensetning i begge selskapene. Som det fremkommer av begjæringen er målsetningen at SQS skal noteres på OMX First North. Vi håper det kan skje allerede innen årsskiftet, utdyper Leif Flemming Bakke.

CashGuard har i en årrekke utviklet og produsert markedsledende løsninger for kontanthåndtering i butikk. Dette er samlet i virksomhetsområdet Handel. Synergiene mot den øvrige virksomheten i CashGuard er begrenset. PSI var en aktiv pådriver for CashGuards oppkjøp av SQS i 2004. De unike
patenterte løsningene for sikring av pengetransporter og minibanker fra SQS har de siste årene vist en meget positiv utvikling i et internasjonalt marked i rask utvikling.

- Industrielt er det helt riktig å skille de to virksomhetsområdene i CashGuard, slik at de kan videreutvikles ytterligere som separate og fokuserte selskaper med en tydelig strategi for videre internasjonal vekst og lønnsomhet. Virksomhetsområdene har vist sterk vekst den siste tiden, men svak lønnsomhet. Nå skal det også fokuseres på lønnsomhet, noe vi forventer skal gi god effekt allerede de neste kvartalene. Samtidig vil det kunne skape interessante strukturelle muligheter til det beste for selskapenes aksjonærer, sier Leif Flemming Bakke.

Det forventes at styret i CashGuard innkaller til ekstraordinær generalforsamling så snart som mulig i henhold til den svenske aksjeloven samt selskapets vedtekter. Valgkomiteen i CashGuard, som ledes av Leif Flemming Bakke, vil fremlegge forslag til nytt styre i CashGuard og SQS i god tid før dette. Det begjæres også at formelle tiltak iverksettes for rask tilrettelegging for utdeling og børsnotering av SQS på OMX First North.

PSI kontrollerer i dag 29,7 prosent av stemmene og 23,6 prosent av kapitalen i CashGuard AB.


For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Leif-Flemming Bakke
Styreleder, PSI Group
Tlf + 47 907 22 200

Jørgen Waaler
Konsernsjef, PSI Group
Tlf + 47 905 90 010

Abonner