PSI overtar Systemedia, satser på ettermarkedet i Norden og Baltikum

PSI Group ASA har i dag signert en avtale om overtakelse av all forretningsmessig virksomhet tilknyttet Systemedia AS. Med mer enn 50 års fartstid fra ettermarkedet til detaljhandelen i Norden og Baltikum basert på leveranse av blant annet tonere, etiketter, rekvisita og kassaruller vil selskapet omsette for om lag MNOK 24 og levere et EBIT-resultat på MNOK 2,4 i år. Virksomhetsovertakelsen organiseres som et såkalt innmatkjøp og kjøpesummen er MNOK 8,0 med tillegg av varelager. Samtidig er det allerede identifisert synergieffekter som beregnes til MNOK 1,2 i året.

- Ettermarkedet er strategisk og forretningsmessig viktig for PSI, og hvor vi har sterk vekst og leverer solide driftsmarginer. Systemedia kompletterer PSIs allerede meget sterke posisjon på ettermarkedet til detaljhandelen. Samtidig muliggjør dette ytterligere vekst - også utenfor PSIs eksisterende kjernemarkeder i Skandinavia - da Systemedias virksomhet er forankret rundt gode og langvarige kunderelasjoner både i Norden og Baltikum. Det kan gi interessante muligheter i disse markedene - også for salg av andre løsninger til dagligvare- og detaljhandelen, sier Jørgen Waaler, konsernsjef i PSI, og tillegger:

- Som markedsledende tilbyder av alt fra etiketter til annen rekvisita til retailbransjen ser vi store synergier og betydelige vekstmuligheter forbundet med overtakelsen av virksomheten tilknyttet Systemedia. Vi har samtidig allerede identifisert synergieffekter på MNOK 1,2 i året, noe som alene utgjør 50 prosent av forventet EBIT-resultat i år. I sum fremstår dermed dette som en meget gunstig virksomhetsovertakelse for PSI og selskapets videre satsing på det lønnsomme ettermarkedet.

Systemedia selger en egen serie med toner, blekk, rengjøringsprodukter og fotopapir markedsført under navnet NORDIC brand. Disse rettighetene samt alle øvrige verdier, rettigheter, agenturer, kundemasse og medarbeidere overtas av PSI som en del av avtalen. Overtakelsen beregnes skje primo januar 2008.

Systemedia AS inngår i dag i EDT AS som eies av Point, et selskap som utvikler og leverer betalingsterminalløsninger og utstyr for sikker elektronisk transaksjonsbehandling.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jørgen Waaler
Konsernsjef, PSI Group ASA
Tlf +47 905 90 010

Multimedia

Multimedia