PSI TAR YTTERLIGERE KONTROLL I CASHGUARD AB

PSI Group ASA har i dag kjøpt ytterligere 5 000 000 aksjer i CashGuard AB og eier etter dette 1 000 000 A-aksjer og 22 155 368 B-aksjer som utgjør 29,7 prosent av stemmene og 23,3 prosent av kapitalen i CashGuard AB. Dette er PSIs femte betydelige aksjekjøp i CashGuard siden oktober i fjor. PSI har nå et meget sterkt eierskap i CashGuard og til selskapets ledende teknologi innen det globale vekstmarkedet.

- Som Skandinavias ledende leverandør av avanserte IT-løsninger til detaljhandelen er det av meget stor strategisk og forretningsmessig verdi at vi nå tar enda sterkere kontroll i CashGuard. Markedet for styring, effektivisering, distribusjon og sikring av kontanter er i meget sterk vekst. Vi har svært stor tro på CashGuard og dette markedsområdet i tiden fremover. Med et sterkt eierskap til CashGuards teknologiske løsninger er PSI meget godt posisjonert for ytterligere vekst på dette området – også på nye markeder – i tiden fremover, sier Jørgen Waaler, konsernsjef i PSI Group, og tillegger:

- Bare i det norske og svenske markedet opplever vi i PSI en stabilt vedvarende etterspørselsøkning etter CashGuards markedsledende kontanthåndteringsløsninger. Med enda sterkere eierskap får vi også en betydelig sterkere innflytelse over de strategisk viktige prosessene. Samarbeidet med CashGuard er godt. PSI står allerede for nesten alt salg av CashGuards kontanthåndteringsløsninger i Skandinavia. Økt eierskap gir samtidig økt innflytelse både industrielt og strukturelt, sier Jørgen Waaler, konsernsjef i PSI Group.

Dette er det femte betydelige aksjekjøpet i CashGuard AB i løpet av de siste ti månedene. I denne perioden har PSI økt eierandelen fra 9 203 368 B-aksjer til 22 155 368 B-aksjer. Antallet A-aksjer har vært uendret. Det gir nå PSI en eierandel på i oppunder 30 prosent i det svenske børsnoterte selskapet. Det gjør PSI til den desidert største eieren i CashGuard.

- Eierskap til ledende teknologi er en sentral del av vår strategi. I den sammenheng mener vi det er av stor verdi for PSIs aksjonærer at vi nå tar ytterligere eierskap i CashGuard. Samtidig ser vi at CashGuard opplever en sterk vekst innen handelssegmentet, som omfatter sikre kontanthåndteringsløsninger til detaljhandelen. Det bekrefter den samme sterke utviklingen vi opplever, sier Jørgen Waaler.

Torsdag 23. august kunne CashGuard rapportere om vekst på hele 177 prosent i 2. kvartal 2007 innen handelssegmentet, sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet for første halvår er veksten innenfor dette segmentet på 136 prosent for CashGuard.

PSI ser på investeringen i CashGuard som en kombinasjon av industriell og finansiell investering, der det finnes gode muligheter til strukturelle transaksjoner.

I forbindelse med kjøpet av ytterligere aksjer i CashGuard har PSI etablert en langsiktig lånefasilitet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jørgen Waaler
Konsernsjef, PSI Group
Tlf 905 90 010

Leif-Flemming Bakke
Styreformann, PSI Group
Tlf 907 22 200

Multimedia

Multimedia