VALGKOMITEEN I CASHGUARD INNSTILLER NYTT STYRE

Valgkomiteen i CashGuard AB, som ledes av PSIs styreleder Leif Flemming Bakke, orienterte i dag
om valgkomiteens innstilling til nytt styre i selskapet. Valgkomiteens innstilling skal behandles på CashGuards ekstraordinære generalforsamling i Stockholm fredag 16. februar. Nordmannen Morthen Johannessen foreslås som styrets nye leder.

Han har mangeårig erfaring fra retailbransjen, blant annet som tidligere visekonsernsjef i Tomra og fra ledende posisjoner i PepsiCo. Morthen Johannessen er i dag konsernsjef i Voss of Norway.

- Med Morthen Johannessen vil CashGuard få en meget kompetent og verdifull styreleder med
utstrakt erfaring innen retail. Det er vår oppfatning at Morthen har de beste forutsetninger for å videreutvikle CashGuard på en måte som skaper økte aksjonærverdier for alle eiere i selskapet, sier Leif Flemming Bakke, leder av valgkomiteen i CashGuard og styreformann i PSI Group.

Valgkomiteen innstiller samtidig Christina Detlefsen og Mats Andersson til gjenvalg fra det
sittende styret. Ved siden av Morthen Johannessen som ny styreleder, forelås to nye styremedlemmer. De nye styremedlemmene som innstilles er Mats-Olof Ljungkvist og Leif
Flemming Bakke.

- Det er vår oppfatning at det foreslåtte styret på en bedre måte vil reflektere dagens eiersituasjon i selskapet. Valgkomiteens innstilling bør tilrettelegge for et styre med gode forutsetninger for å vurdere strategiske og strukturelle muligheter på vegne av selskapet til det beste for aksjonærene. PSI ser det som naturlig at det nye styret i CashGuard vurderer alternative muligheter for å bedre synliggjøre verdiene i SQS, sier Leif Flemming Bakke.

Valgkomiteen i CashGuard består av Leif Flemming Bakke (leder) samt Ulf Davidson, Lars Nyberg og
Christer Zetterberg. Valgkomiteens instilling - gjengitt ovenfor - støttes av aksjonærer som tilsammen representerer omlag 40 prosent av stemmene i CashGuard.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Leif Flemming Bakke
Leder av valgkomiteen i CashGuard / styreleder i
PSI Group
Tlf 907 22 200

Abonner