Aksjekapitalforhøyelse - Q-Free ASA

Styret i Q-Free ASA har den 29. august 2008 vedtatt å forhøye aksjekapitalen i selskapet med NOK 646 738,72. Kapitalforhøyelsen gjennomføres i henhold til styrefullmakt ved utstedelse av 1 701 944 nye aksjer pålydende NOK 0,38. Aksjekapitalen vil, når forhøyelsen av aksjekapitalen er blitt registrert i Foretaksregisteret, øke fra NOK 19 864 222,22 til NOK 20 510 960,94.

Aksjekapitalforhøyelsen er vedtatt i tilknytning til gjennomføringen av oppkjøpet av det nederlandske selskapet Dacolian BV.

I henhold til aksjekjøpsavtalen av 13. August 2008 (se børsmelding 14. August 2008) overtar Q-Free ASA 70% av aksjene i Dacolian BV. mot et vederlag som består av en kontant kjøpesum på MEUR 5 samt 1 701 944 nye aksjer i Q-Free ASA. De resterende 30% av aksjene i Dacolian overtas senere mot betaling basert på en earn-out modell.

Kapitalforhøyelsen i Q-Free er betinget av at aksjekjøpsavtalen gjennomføres som forutsatt i løpet av 1. september 2008 og ny melding vil bli sendt når kapitalforhøyelsen er blitt registrert i Foretaksregisteret.

Trondheim 29. august 2008.

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner