Aksjekapitalforhøyelse - Q-Free ASA

Styret i Q-Free ASA har den 6. juli 2009 vedtatt å forhøye aksjekapitalen i selskapet med NOK 7.447,62. Kapitalforhøyelsen gjennomføres i henhold til styrefullmakt ved utstedelse av 19.599 nye aksjer pålydende NOK 0,38. Aksjekapitalen vil, når forhøyelsen av aksjekapitalen er blitt registrert i Foretaksregisteret, øke fra NOK 20.875.107,34 til NOK 20.882.554,96. Aksjekapitalforhøyelsen er vedtatt i tilknytning til gjennomføring av oppkjøpet av det britiske selskapet Building Capital Ltd.(se børsmelding 18 desember 2008.) Ny melding vil bli sendt når kapitalforhøyelsen er blitt registrert i Foretaksregisteret. Trondheim 6. juli 2009.

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner