Aksjekapitalforhøyelse - Q-Free ASA

Styret i Q-Free ASA har den 28. april 2010 vedtatt å forhøye aksjekapitalen i selskapet med NOK 73.308,84. Kapitalforhøyelsen gjennomføres i henhold til styrefullmakt ved utstedelse av 192.918 nye aksjer pålydende NOK 0,38. Aksjekapitalen vil, når forhøyelsen av aksjekapitalen er blitt registrert i Foretaksregisteret, øke fra NOK 22.820.554,96 til NOK 22.893.863,80

Aksjekapitalforhøyelsen er vedtatt i tilknytning til gjennomføring av oppkjøpet av det nederlandske selskapet Dacolian B.V.(se børsmelding 14.august 2008). Q-Free eier etter transaksjonen 100% av Dacolian B.V. Ny melding vil bli sendt når kapitalforhøyelsen er blitt registrert i Foretaksregisteret. Trondheim 28. April 2010.

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner