Aksjekapitalforhøyelse - Q-Free ASA


Trondheim/Oslo, 4. april 2014: Styret i Q-Free ASA har den 3 april 2014 vedtatt å forhøye aksjekapitalen i selskapet med NOK 267.534,06. Kapitalforhøyelsen gjennomføres i henhold til styrefullmakt ved utstedelse av 704.037 nye aksjer pålydende NOK 0,38. Aksjekapitalen vil, når forhøyelsen av aksjekapitalen er blitt registrert i Foretaksregisteret, øke fra NOK 25.829.519,22 til NOK 26.097.053,28.

Aksjekapitalforhøyelsen er vedtatt i tilknytning til gjennomføring av oppkjøpet av TDC Systems Ltd. i UK og søsterselskapet TDC Systems Pty Ltd. i Australia (se børsmelding 27 mars 2014.)

Ny melding vil bli sendt når kapitalforhøyelsen er blitt registrert i Foretaksregisteret.

Om Q-Free: 
Q-Free er en ledende global tilbyder av produkter og løsninger for Road User Charging og Advanced Transportation Management. Selskapet har omlag 350 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, Norge, og Q-Free har kontorer i 16 land og tilstedeværelse på alle kontinenter. Q-Free er notert på Oslo Børs med tickeren QFR. 

www.q-free.com 
Twitter:@Q-FreeASA

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner