AKSJEKAPITALFORHØYELSE I Q-FREE ASA

Styret i Q-Free ASA har den 7. mai 2009 vedtatt å forhøye aksjekapitalen i selskapet med NOK 332.500,- Kapitalforhøyelsen gjennomføres i henhold til styrefullmakt ved utstedelse av 875.000 nye aksjer pålydende NOK 0,38. Aksjekapitalen vil, når forhøyelsen av aksjekapitalen er blitt registrert i Foretaksregisteret, øke fra NOK 20.510.960,94 til NOK 20.843.460,94.

Aksjekapitalforhøyelsen er vedtatt i tilknytning til utøvelse av utstedte aksjeopsjoner mot nøkkelpersoner og aksjonærvalgte styremedlemmer.

Ny melding vil bli sendt når kapitalforhøyelsen er blitt registrert i Foretaksregisteret.

Trondheim 7. mai 2009.

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner