ÅRLIG OVERSIKT -Q-FREE ASA

Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmennheten, jf. Verdipapirhandelloven paragraf 5-11, første ledd.

Vedlagt følger årlig oversikt for Q-Free ASA for perioden

01.05.2008 -17.04.2009.

Trondheim 17 april 2009.

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner

Dokumenter og linker