BRIKKEKONTRAKT I BRASIL - 24 MNOK

Q-Free har blitt tildelt en kontrakt for levering av brikker fra

Centro Gestao Meios de Pagto (CGMP) i Brasil til en verdi av 24 MNOK.

Denne ordren er siste avrop på tidligere annonsert rammekontrakt med

totalverdi på 109 MNOK (9. februar 2010). Dette betyr at den totale ordreverdien under denne kontrakten er på 112 MNOK.

 

- Brikkeomsetning representerer en viktig del av den underliggende

aktiviteten i selskapet og i så måte er det Brasilianske markedet et

viktig marked for oss. Q-Free er fremdeles den dominerende

brikkeleverandøren i dette interessante markedet, kommenterer CEO Øyvind

Isaksen. 

 

Q-Free har et heleid datterselskap i São Paulo, Brasil. Ordren vil bli

levert innen Q1 2011.

 

Trondheim 19. august 2010

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil 47 905 59 401

Finansdirektør Roar Østbø, mobil 47 932 45 175

Om Q-Free Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettshåndhevelse samt parkering – og aksesskontroll. Q-Free tilbyr løsninger og produkter basert de mest anerkjente teknologiene, og er i dag ledene innen både DSRC (brikke) - og ALPR (Autmatic Lisence Plate Recognition) baserte løsninger, GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Asia, Midt Østen samt Nord og Sør Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har circa 300 ansatte i 12 land samt er representert i 6 andre land. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker QFR. http://www.q-free.com

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner