BRIKKEORDRE FRA AUSTRALIA - 15 MNOK

Q-Free ASA er tildelt en brikkeordre fra Roads and Traffic Authority (RTA) i Australia til en verdi av 15 MNOK.

- Australia er et modent marked innen veiprising og er i prosess for innføring av helautomatiske tollinnkrevingssystemer. Dette medfører økt behov for brikker samt modernisering av eksisterende veikantinfrastruktur, og således representerer Australia et viktig marked for selskapet, sier konsernsjef Øyvind Isaksen. Ordren vil bli levert innen juli 2010. Q-Free har et datterselskap i Sydney, Australia. Trondheim 19. February 2010.

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner