DOMSAVSIGELSE RELATERT TIL TRENGSELSKATTPROSJEKTET – I GØTEBORG

Den 6 april 2011 meldte selskapet at det var tildelt kontrakt for leveranse av et Trängselskattsystem i Gøteborg. Kontraktsignering kunne tidligst skje etter 10 dagers klagefrist. I selskapets rapportering for første kvartal ble det informert om at én av tilbyderne hadde levert inn klage.

Q-Free er i dag gjort kjent med at Förvaltningsretten i Falun Sverige har forkynt dom i saken “Trängelskatt i Göteborg, Vägsideutrustning”. Förvaltningsretten har gitt klager medhold i saken.

Q-Free er så langt ikke kjent med hvorvidt Trafikverket vil anke dommen.

Selskapet vil informere markedet nærmere om utfallet av saken.

Trondheim 6 juli 2011

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil 47 905 59 401

Finansdirektør Roar Østbø, mobil 47 932 45 175

Om Q-Free

Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettshåndhevelse samt parkering – og aksesskontroll. Q-Free tilbyr løsninger og produkter basert de mest anerkjente teknologiene, og er i dag ledene innen både DSRC (brikke) - og ALPR (Autmatic Lisence Plate Recognition) baserte løsninger, GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Asia, Midt Østen samt Nord og Sør Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har circa 275 ansatte og er representert i 17 land. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker QFR. http://www.q-free.com

 

 

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner