DOMSAVSIGELSE RELATERT TIL TRENGSELSKATTPROSJEKTET I GØTEBORG ANKES

 

Den 6 juli 2011 meldte selskapet at Förvaltningsretten i Falun har gitt klager medhold i saken relatert til "Trängelskatt i Göteborg, Vägsideutrustning".

Selskapet er gjort kjent med at Trafikverket vil anke dommen. For ytterligere informasjon oppsøk Trafikverkets hjemmeside http://www.trafikverket.se/Pressrum/

Trondheim 21 juli 2011

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil 47 908 76 398

Finansdirektør Roar Østbø, mobil 47 932 45 175

Om Q-Free

Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer, truck-tolling, rettshåndhevelse samt parkering - og aksesskontroll. Q-Free tilbyr løsninger og produkter basert de mest anerkjente teknologiene, og er i dag ledene innen både DSRC (brikke), ALPR (Automatic Lisence Plate Recognition) og GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Asia, Australia, Midt Østen, Afrika  samt Nord og Sør Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har circa 275 ansatte og er representert i 17 land. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker QFR. http://www.q-free.com

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner