ENDRINGSORDRE I GØTEBORG PROSJEKTET -20 MNOK

Q-Free har mottatt en endringsordre fra Trafikverket i forbindelse med det pågående trengselskatt-prosjektet i Gøteborg til en verdi av 20 MNOK.

Endringsordren er relatert til forseringskostnader for å muliggjøre igangsettelse av systemet 1 januar 2013 på tross av forsinkelser i anbudsprosessen.

Trondheim 13. september 2012

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil +47 908 76 398

Finansdirektør Roar Østbø, mobil +47 932 45 175

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innenfor Road User Charging (veiprising) og Advanced Transportation Management. Selskapet har ca 300 ansatte og er representert i 17 land. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, Norge. Q-Free er notert på Oslo Børs med ticker QFR.

www.q-free.com
Twitter @Q-FreeASA

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner