FREMDRIFT RELATERT TIL JAKARTA-PROSJEKTET

Det vises til tidligere kommunisert fremdrift i Jakarta-prosjektet i Q1 rapporten. Finansieringsavtalen er under sluttføring, men det gjenstår enkelte detaljer som forventes avklart i løpet av forholdsvis nær fremtid.

Q-Free vil komme tilbake med en oppdatering på tidsplan for gjennomføringen av prosjektet så snart finansieringsavtalen foreligger.

Trondheim 1 juni 2012

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Konsernsjef Øyvind Isaksen, mobil +47 908 76 398
Finansdirektør Roar Østbø, mobil +47 932 45175

Om Q-Free


Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og produkter for elektronisk veiprising og trafikkovervåkning med applikasjoner hovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikk systemer, truck-tolling, rettshåndhevelse samt parkering - og aksesskontroll. Q-Free tilbyr løsninger og produkter basert på de mest anerkjente teknologiene, og er i dag ledene innen både DSRC (brikke), ALPR (Automatic Lisence Plate Recognition) og GNSS (Global Navigation Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Afrika, Asia, Midt Østen samt Nord og Sør Amerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og har cirka 270 ansatte og er representert i 17 land. Selskapet er notert på Oslo Børs med ticker QFR. www.q-free.com

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner