INFORMASJON KNYTTET TIL KAPSCH TRAFFICCOM AG’s KJØP AV AKSJER I Q-FREE ASA

Det henvises til børsmelding datert 16. januar 2009 angående Kapsch TrafficCom Ags (`Kapsch`) kjøp av 20.4% av utestående aksjer i Q-Free ASA (`Q-Free`).

Kapsch har i etterkant av offentliggjøringen av kjøp av 20.4% av aksjene i Q-Free tatt kontakt med styret i Q-Free med ønske om å innlede samtaler med selskapet. Ettersom de to selskapene er i en løpende konkurransesituasjon og Q-Free fortsatt ikke har mottatt informasjon om bakgrunnen/intensjonen med hensyn til Kapsch sitt kjøp av nevnte aksjepost, ser styret i Q-Free på aksjekjøpet som uvennlig. Q-Free har derfor stillet visse betingelser overfor Kapsch som basis for å innlede samtaler. Kapsch har så langt ikke ønsket å imøtekomme disse betingelsene.

Selskapet har engasjert advokat Einar J. Greve som juridisk rådgiver i det videre arbeid. Selskapet vil løpende orientere om en eventuell utvikling i saken.

19. januar 2009.

Ole Jørgen Fredriksen, Styrets leder i Q-Free

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner