INFORMASJON KNYTTET TIL KAPSCH TRAFFICCOM AGs YTTERLIGERE KJØP AV AKSJER I Q-FREE ASA

Det vises til flaggemelding av 29.09.2011, hvor selskapets største konkurrent,  Kapsch TrafficCom AG annonserte  kjøp av aksjer i selskapet som øker sin eierandel fra 18,46% til 20,00 % . Kapsch  kjøpte i 2009 en større aksjepost i Q-Free, og styret kommenterte sitt syn på konkurrentens kjøp av aksjer  i meldinger datert  16.01.2009  og 21.01.2009.

Styret anså den gang aksjekjøpet som et fiendtlig kjøp fra Kapsch sin side, og det er etter styrets oppfatning ikke grunnlag for å endre denne vurderingen ved aksjetransaksjonen foretatt 29.09.2011. Kapsch har overfor styret ikke redegjort for sine strategiske planer med eierskapet. Verken styret eller ledelsen har blitt kontaktet i forkant av aksjekjøpet.

Selskapet har i de siste årene investert vesentlig i ny konkurransekraftig produktportefølje, etablert en global organisasjon og vunnet flere internasjonale anbud. Det er styrets vurdering at dette i tiden fremover vil muliggjøre en positiv operasjonell og finansiell utvikling av Q-Free ASA.

Styret er av den oppfatning at det fremtidige verdipotensialet ikke i tilstrekkelig grad reflekteres i den nåværende markedsverdi, og er av den oppfatning at selskapet vil fortsette å skape verdier for sine aksjonærer som et uavhengig selskap. Det vises til selskapets rapport for 2. kvartal 2011 for ytterligere informasjon om selskapets utvikling og utdyping av de prosjekter selskapet arbeider med.

Selskapet har engasjert Arctic Securities ASA som finansiell rådgiver og Wikborg Rein som juridisk rådgiver.

30. september 2011.

Ole Jørgen Fredriksen, Styrets leder i Q-Free ASA

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:

Styrets leder Ole Jørgen Fredriksen, mobil +47 920 58 777

Arctic Securities v/Einar J. Greve, mobil +47 900 27 766

 

Om Q-Free 

Q-Free er en ledende global leverandør av løsninger og

produkter forelektronisk veiprising og trafikkovervåkning med

applikasjonerhovedsakelig innen veifinansiering, rushtraffikksystemer,

truck-tolling,rettshåndhevelse samt parkering - og aksesskontroll.

Q-Free tilbyrløsninger og produkter basert de mest anerkjente

teknologiene, og er idag ledene innen både DSRC (brikke), ALPR

(Automatic Lisence PlateRecognition) og GNSS (Global Navigation

Satellite System) baserte systemer, med leveranser i Europa, Asia, Midt

Østen samt Nord og SørAmerika. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, og

har cirka 275ansatte og er representert i 17 land. Selskapet er notert

på Oslo Børsmed ticker QFR. www.q-free.com (http://www.q-free.com/) 

 

 

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner