INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Q-Free ASA onsdag 22. mai 2013 kl. 16.00. Generalforsamlingen avholdes i Felix Konferansesenter, Aker Brygge 3 , 0125 Oslo.

Innkalling til generalforsamlingen sendes til alle aksjonærer registrert i VPS pr. 22. april 2013.

Ved henvendelse til selskapet vil man kunne få tilsendt innkalling og saksdokumenter, samt årsrapport for 2012, som også er tilgjengelig på www.q-free.com.

Selskapet er blitt gitt dispensasjon fra kravet til å utarbeide årsregnskap og årsberetning på norsk. Vedlagte Annual Report 2012 vil følgelig være underlag til behandling av årsregnskap og årsberetning.

Vedlegg:

Innkalling til ordinær generalforsamling 2013

Annual report 2012.

Trondheim 24. april 2013.

Ole Jørgen Fredriksen

Styrets leder

for styret i Q-Free ASA

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innenfor Road User Charging (veiprising) og Advanced Transportation Management. Selskapet har ca 300 ansatte og er representert i 17 land. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, Norge. Q-Free er notert på OsloBørs med ticker QFR.

 www.q-free.com 

Twitter@Q-FreeASA

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.