INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Q-FREE ASA

Oslo 30 april 2014: Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Q-Free ASA torsdag 22. mai 2014 kl. 16.00. Generalforsamlingen avholdes i Felix Konferansesenter, Aker Brygge 3, 0125 Oslo.

Innkallingen, samt påmeldings- og fullmaktsskjema, er sendt pr post til alle aksjonærer med kjent adresse, registrert i VPS pr 28 april 2014.

Innkallingen og øvrige saksdokumenter, herunder selskapets årsrapport for 2013 er, i henhold til selskapets vedtekter, tilgjengelige på selskapets hjemmeside; www.q-free.com.

Ved henvendelse til selskapet vil man kunne få tilsendt innkalling og saksdokumenter, inkludert årsrapport for 2013.

Vedlegg:

Innkalling til ordinær generalforsamling 2014

Annual Report 2013

Terje Christoffersen
Styrets leder

for styret i Q-Free ASA

Q-Free er en ledende global tilbyder av produkter og tjenester innen veiprisingssystemer (Road User Charging) og avanserte transportstyringssystemer (Advanced Transportation Management Systems). Selskapet har cirka 350 ansatte med kontorer i 17 land og tilstedeværelse på alle kontinenter. Selskapets hovedkontor er i Trondheim i Norge. Q-Free er notert på Oslo Børs under tickeren QFR.

 www.q-free.com 
Twitter@Q-FreeASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.