KOMMENTARER TIL KAPSCH TRAFFICCOM AGs KJØP AV AKSJER I Q-FREE ASA

Det henvises til dagens børsmelding angående Kapsch TrafficCom AGs (”Kapsch”) kjøp av 20.4% av utestående aksjer i Q-Free ASA (”Q-Free”) til kroner 10,- pr aksje.

Styret i Q-Free er overrasket over Kapsch sin handling overfor selskapet, og har pr i dag ikke mottatt noe informasjon angående bakgrunnen for kjøpet av aksjene. Følgelig har styret i Q-Free på nåværende tidspunkt ikke grunnlag for å evaluere Kapsch sin endelige strategiske intensjon og rasjonale. Styret i Q-Free registrerer at Kapsch er selskapets største konkurrent, og forventer å motta informasjon fra Kapsch angående deres intensjoner og rasjonale innen kort tid.

Styret i Q-Free er av den formening at selskapet har en sterk markedsposisjon og har vist en sterk operasjonell og finansiell utvikling de siste år som et uavhengig og selvstendig selskap. Styret er av den initielle oppfatning at prisen Kapsch betalte ikke reflekterer de underliggende verdiene i selskapet, og er av den oppfatning at selskapet vil fortsette å skape verdier for sine aksjonærer som et uavhengig selskap.

Ingen primærinnsidere i Q-Free har solgt eller har som intensjon å selge aksjer til Kapsch.

Styret i Q-Free har engasjert SEB Enskilda for rådgiving og aktiv evaluering av alle mulige opsjoner for Q-Free i nåværende situasjon.

16. januar 2009.

Ole Jørgen Fredriksen, Styrets leder i Q-Free

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner