LÅNEAVTALE EKSPORTKREDITT - TIDSRAMME FOR Å UTBETALE LÅNET PÅ JAKARTAPROSJEKTET ER UTLØPT

Oslo/Trondheim, July 9 2014: Q-Free er informert av Eksportkreditt om at deres forpliktelse til å utbetale lånesummen til PT RIN i Indonesia under låneavtalen nå er utløpt og at denne ikke forlenges. Dette har konsekvenser for oppstart av Electronic Law Enforcement (ELE) prosjektet i Jakarta.

Eksportkreditt har informert Q-Free om at enkelte milepæler ikke ble møtt av PT Rin innenfor avtalte frister, og at Eksportkreditts tidsramme for å utbetale lånet ihht avtalen dermed er utløpt. Eksportkreditt anser likevel låneavtalen som gyldig. Q-Free erfarer at Eksportkreditt kan gjenåpne dialogen med PT Rin, forutsatt at PT Rin etablerer et fornyet grunnlag for progresjon.

Alle parter har gitt uttrykk for vilje til på visse vilkår å gjenåpne dialogen med en målsetting om å reetablere finansiering fra Eksportkreditt og å igangsette prosjektet. 

Prosjektoppstart er fortsatt betinget av at kunden innbetaler USD 6 millioner til Q-Free.

“Prosessen med å komme i gang med ELE projektet i Jakarta har tatt vesentlig lengre tid enn vi forventet, og utløpet av Eksportkreditts tidsramme for finansiering er et tilbakesteg. Vi har tidligere sagt at vi jobbet mot en igangsetting av prosjektet senest innen 1. juli. Vi ser nå at dette ikke skjer som planlagt. Vi jobber fortsatt med PT Rin med ambisjon om å få prosjektet startet" sier konsernsjef i Q-Free ASA, Thomas Falck.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

CEO Thomas Falck, mobil: +47 468 00 767

CFO Roar Østbø, mobil: +47 932 45 175

Q-Free er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innenfor Road User Charging (veiprising) og Advanced Transportation Management. Selskapet har ca. 350 ansatte i 17 land og representasjon på alle kontinenter. Selskapet har hovedkontor i Trondheim, Norge, og er notert på Oslo Børs med ticker QFR.

www.q-free.com

Twitter: @Q-FreeASA

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner