PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2009

Ordinær generalforsamling i Q-Free ASA ble avholdt 18. mai 2009 kl. 1530.

Styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2008 ble enstemmig godkjent. Det ble vedtatt å ikke utdele utbytte for regnskapsåret 2008. Ole Jørgen Fredriksen, Christian Albech og Mimi K. Berdal ble gjenvalgt som medlemmer til styret. Styret vil etter dette ha følgende sammensetning: Ole Jørgen Fredriksen (Styrets leder) Christian Albech Mimi Kristine Berdal Torild Skogsholm Jan Pihl Grimnes Sissl Lilllevik Larsen (ansattvalgt) Anders Hagen (ansattvalgt) Generalforsamlingen vedtok følgende fullmakter til styret: Fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil 10%, som gjelder frem til 18 mai 2011. Fullmakt til erverv av egne aksjer begrenset til inntil 10% av aksjekapitalen, som gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2010. Fullmakt til å øke aksjekapitalen ifm utstedelse av nye aksjer – incentivprogram, med inntil 5 %, som gjelder frem til 18 mai 2011. Signert protokoll følger vedlagt. Trondheim 18. mai 2009.

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner

Dokumenter og linker